Natuurdagboek 2012
Lief

Lief

Zevenstippelige lieve-heersbeestjes, Foto Koos Dijksterhuis

Als ik een stapeltje blad opraap, om in de gft-bak te gooien, blijkt er een lieve-heersbeestje onder te zitten. Qua rondingen en kleur zijn lieve-heersbeestjes zo bedeeld, dat wij mensen ze lief vinden. Ik leg de bladeren ijlings terug, als een deken over het lieve lieve-heersbeestje.

Best kans dat het lieve-heersbeestje de lente haalt. Eind maart verschijnen lieve-heersbeestjes vaak plotseling massaal. Ze hebben de winter doorgebracht in holletjes, kieren, boomstronken, onder bladeren, in schuren, kelders en op zolders. Want ook in huis brengen ze de winter door. Iedere herfst krijg ik vragen van lezers over de concentratie lieve-heersbeestjes op zolder of elders in huis. Iemand had er tientallen in de badkamer.

Lees Meer Lees Meer

DELEN
Onnatuurlijk en onmenselijk

Onnatuurlijk en onmenselijk

Flamingo, Foto Koos Dijksterhuis

Dat de paus op de hoogte is van Gods homofobie is algemeen bekend, maar nu blijkt hij (de paus) ook nog eens natuurkenner. Mensen ‘ontkennen hun natuur’, zei hij, en hoort het ‘tot het wezen van het mens-zijn dat we als man en vrouw geschapen zijn door God’.

Hier suggereert hij dat homoseksualiteit onnatuurlijk is, het versleten non-argument dat bij gebrek aan beter telkens weer wordt afgestoft. Tegelijkertijd suggereert hij dat homoseksualiteit onmenselijk is, een al even versleten argument.

Nog los van het feit dat er geen zoogdiersoort bestaat die de homoseks niet beoefent, is het de vraag of de natuur onze moraal tot voorbeeld moet dienen. Necrofilie, lijkenschennis, het langzaam opeten van (levende) kinderen van de buren, massamoord, groepsverkrachting, bedrog, diefstal… in de natuur is het schering en inslag. Maar ook genegenheid, solidariteit, eerlijk delen komen in de natuur voor. Dieren zijn net mensen, haal Bij de beesten af van Bert Haanstra er nog maar eens bij. De mens is nou eenmaal onderdeel van de natuur.

Lees Meer Lees Meer

DELEN
Hagen voor de hazelmuis

Hagen voor de hazelmuis

Hazelmuis Foto A. Brouns, Ark natuurontwikkeling

Ze komen nog mondjesmaat voor in Zuid-Limburg, maar het scheelde niet veel of ze waren met het kleinschalige cultuurland verdwenen. Hazelmuizen leven van zaden, knoppen, bessen en insecten die in bosranden, houtwallen, hagen en geriefhout te vinden zijn. Hazelnoten vooral, hazelaars zijn bij uitstek bomen van bosranden en houtwallen. Hazelmuizen klimmen als mini-eekhoorns door de dichte takken, hun vlassige staartje zwiept mee als evenwichtsvlag. Ze vlechten bolle nesten in een dichte blader- en takkenkroon, van een meidoorn bijvoorbeeld. Daar is zo’n muizennest moeilijk te bereiken voor ongewenste buitenstaanders. Als die het al weten te vinden. Op www.ark.eu/hazelmuis is een filmpje te zien van een hazelmuis. Dat beest zit zo roerloos, dat ik dacht dat ik beetgenomen werd. Er bewogen wat blaadjes vooraan, maar ik vroeg me af of in dat filmpje niet kunstig een foto van een hazelmuis was gemonteerd, zo versteend zat het beestje in de struik. Tot ie na een hele tijd ineens bewoog. Schitterend. En knap om het diertje in het vizier te krijgen en te filmen!

Lees Meer Lees Meer

DELEN
Kerstboom uit de Kaukasus

Kerstboom uit de Kaukasus

Foto Koos Dijksterhuis

Vorige week schreef tuinvrouwe Nicolien van Doorn over de lastige keus waarvoor ze als kerstboomkoper stond. Ooit kocht je een kerstboom. Punt. Nu zijn er allerlei soorten. Zelfs vliegdennen doen mee. Ik heb op Schiermonnikoog eens takken van een vliegden geknipt bij wijze van kerstboom… Surrogaat, een kerstboom moet een spar zijn. Dat de blauwspar in zwang is als chique kamerboom, wist ik. Maar blauwsparren heeft onze buurtbomenhandel niet. ’s Mans bomen zijn groen. Allemaal sparren, met kluit in pot. De maten lopen uiteen en ook de kleurtjes van de plakkertjes bovenin. Geel kost 11 euro, rood 13. De gele zijn wel heel klein. De rode iets groter, maar niet veel. Ooit kocht ik kerstbomen voor vijf gulden, maar de euro maakte alles duurder.

Lees Meer Lees Meer

DELEN
Zalig uiteinde

Zalig uiteinde

Foto Koos Dijksterhuis

Vandaag vergaat de wereld. Hoelaat is lastig te zeggen. Er is uren verschil tussen de Midden-Amerikaanse tijd van de Maya’s en de Midden-Europese van Nederland. Enfin, de Maya’s voorspelden in hun kalender de ondergang. Voorspellen is simpel. Ik voorspel dat u dit stukje leest. De meeste voorspellingen zijn zo vrijblijvend geformuleerd, dat ze niet onderuit te halen zijn.

Er zijn drie soorten voorspellingen. De eerste komen niet uit, wat aan een interpretatievergissing ligt. Het ligt nooit aan de voorspelling. De tweede zijn voorspellingen achteraf. Na de ramp ontdekten we dat de Maya’s de verwoesting van het Wereldhandelscentrum door baardige piloten reeds hadden voorzien. Eveneens achteraf voorspelde Nostradamus de Tweede Wereldoorlog. Ter voorkoming heb je er niets aan. Als de Maya’s hun eigen ondergang zagen aankomen, wisten ze hem niet te stuiten.

Lees Meer Lees Meer

DELEN
Kattenhersens tegen keelpijn

Kattenhersens tegen keelpijn

Kerstkat, Foto Koos Dijksterhuis

De Ierse monnik Brandaan legde in de zesde eeuw tijdens zijn roemruchte zeereis bij een eiland aan, dat na het ontsteken van kampvuren plotseling onderdook. Het was een walvis. Er zijn vele verhalen waarin een eiland een walvis blijkt te zijn. Op sommige walviseilanden groeien palmbomen en Lucianus van Samosata schreef in de tweede eeuw over een walvis zo gigantisch, dat zich in zijn muil een compleet landschap bevond, waar groenten groeiden en vogels broedden.

Lees Meer Lees Meer

DELEN
Exotische kraaien gaan eraan

Exotische kraaien gaan eraan

Huiskraai, foto Lennaert Steen

De kogel is door de kerk. De provincie Zuid-Holland heeft besloten de uitheemse huiskraaien van Hoek van Holland uit te roeien. Huiskraaien leven in India. Ze hebben een grijs waas over hun nek, wat ze duidelijk onderscheidt van onze eigen zwarte kraaien die bovendien minder rechtop lopen. Huiskraaien laten zich graag voeren door matrozen die het voeren van zo’n scheepsvogel leuk vinden. Ze varen gezellig mee en hippen aan land in een haven. Zo zijn ze in allerlei steden opgedoken, Caïro bijvoorbeeld, waarvandaan ze vermoedelijk in Hoek belandden.

Lees Meer Lees Meer

DELEN
Drieteenstrandloper loopt op zijn tenen

Drieteenstrandloper loopt op zijn tenen

Drieteenstrandloper, Foto Rob Buiter

Overal aan het strand kun je ze zien: drieteenstrandlopers. Vanuit de waddeneilanden zwermen ze uit tot in Zeeland. Het zijn de enige strandlopers die liever op het strand lopen dan op het slik. En lopen doen ze! Ze dribbelen zo snel, dat je hun pootjes niet meer ziet. Daarbij lopen ze vaak op hun tenen, en soms hollen ze zo hard, dat ze met beide voetjes van de grond gaan. Van een afstandje lijken ze wit-met-grijze bolletjes die langs de waterlijn rollen.

Lees Meer Lees Meer

DELEN
Willy de bultrug

Willy de bultrug

Wat leefden we mee met de bultrug die vorige week strandde en stierf op de Razende Bol! Op twitter en facebook klonken geween en tandengeknars. ‘Hij huilde’, schreef iemand op facebook, ‘zo zielig!’ Stel dat de walvis geen walvis was en niet voor een groot deel uit walvistraan had bestaan, dan had ie niet kunnen huilen. Was hij daardoor minder zielig? En de duizenden walvissen die uit ons zicht sterven?

Nee, maar daar gaat het ons niet om, we huilen mee met die ene walvis Willy. We zien ons daar zelf al liggen. We snotteren onze van woudreuzen gemaakte tissues vol. Free Willy, koste wat kost! Als dat was gelukt, dan was de bultrug verder de fuik van de Noordzee ingezwommen. Tot ie in het nauw zou komen, het Nauw van Calais.

Het is niet leuk een dier te zien lijden. We willen het uit zijn lijden verlossen. Elkaar gunnen we die verlossing nauwelijks, maar een lijdensweg die onherroepelijk tot de dood leidt, willen we een dier besparen. Bij mensen noemen we het euthanasie, dat klinkt redelijker dan uit zijn lijden verlossen. En als we ons genoeg identificeren met een zielig dier, dan maken we er een mens van. ‘Hij huilt.’ Meerdere medelijders pleitten voor ‘euthanasie’.

Hoe zouden ze dat willen doen? Moet er een ponton naartoe, met een gigantische sloopkogel om dat beest z’n hersens in te beuken? Of moet er met een drilboor eerst een tunnel door de speklaag geboord worden, waarna er een stalen buis ingeramd wordt waardoor een halve kuub arsenicum naar binnen wordt gepompt? Zou euthansie wel een prettiger dood zijn dan stranden en sterven?

DELEN
Alweer een nieuw oerrund!

Alweer een nieuw oerrund!

Grazers, Foto Koos Dijksterhuis

‘Het oerrund herleeft in Europa’, kopte de Volkskrant laatst. Een paar bureautjes in natuurontwikkeling hebben zich gestort op het terugfokken van het oerrund. Dat moet in enorme kuddes door de natuur van Europa gaan denderen. De miljoenen die dat kost hadden ook aan uitbreiding van die natuur besteed kunnen worden, maar zulke bureautjes zijn nou eenmaal gespecialiseerd in vee fokken.

Alweer een oerrund. De Volkskrant meende kennelijk dat dit nieuws was. Jaren geleden hebben de gebroeders Heck op vergelijkbare wijze een wintervaste zware jongen teruggefokt uit een mix van stevige buitenkoeien: het Heckrund.

Lees Meer Lees Meer

DELEN