lente

Mezenkuikens gewogen en te licht bevonden

Jonge koolmeesjes. Foto Koos Dijksterhuis
Jonge koolmeesjes. Foto Koos Dijksterhuis

Verscholen achter klimop hangt in mijn tuin een nestkastje. Het hangt hoog, maar een kat zou erbij kunnen klimmen. Gelukkig hangt het uit het zicht. De koolmezen vliegen via een onzichtbare route aan en uit. Ineens fladdert er een familie mezen door de tuin. Een consternatie van jewelste.

Ze hebben geluk. Ik liep laatst mee met vogelonderzoeker Rob Bijlsma die onder meer de groei van koolmezenkuikens bijhoudt. Rob zet de meesjes op de opengeklapte deksel van de nestkast. Klein als ze zijn, stumperen ze meteen alle kanten op. Rob weegt ze snel en hop, ze gaan de kast weer in. (meer…)

DELEN

Lente in het Haaksbergerveen

Zingende blauwborst. Foto José Jansen
Zingende blauwborst. Foto José Jansen

Vorige week liep ik met twee vrienden door het Haaksbergerveen in Twente. De zon straalde uit een wolkenloze hemel en we hoorden overal fitissen. De eerste van het jaar. Ze zijn terug uit West-Afrika. Fitissen zijn algemeen.

Lente in Oost-Nederland – we hoopten op overtrekkende wouwen, visarenden en kraanvogels. Vogels lijken precies te weten waar je op hoopt en dat krijg je niet te zien. Wel zie je altijd andere leuke soorten. Behalve de fitissen zagen we minstens vier blauwborstjes. Eén ervan zat lange tijd uit volle blauwe borst te zingen, zonnetje erop, een kleurrijk tafereel van tropische allure. Ze komen dan ook uit Afrika, hoewel sommige blauwborstjes in Spanje of Portugal overwinteren. (meer…)

DELEN

Tureluurs en de andere drie

Tureluur. Foto Koos Dijksterhuis
Tureluur. Foto Koos Dijksterhuis

De eerste grutto roept boven het natuurmonumentje Kardinge ten oosten van Groningen. Kieviten buitelen boven de aangrenzende, extensief beboerde weilanden en akkers. Scholeksters scharrelen langs de oevers van de plas en ja hoor, daar zie ik tureluurs door het gras stappen. Algauw vliegen er een paar op met hun oranjerode poten gestrekt naar achteren. Ze roepen zacht hun drietoon: tjuu-uu-uu. Tureluur dus. Prachtige beestjes. (meer…)

DELEN

De smienten zijn er nog

Smient. Foto Koos Dijksterhuis
Smient. Foto Koos Dijksterhuis

Als het in maart lente-achtig is en zonnig, is het moeilijk te beseffen dat het nog winter is. De vogels maken er ook een potje van – tjiftjaffen en zwartkoppen zijn al uit Zuid-Europa, fitissen komen uit Afrika terug. De bij ons overwinterende vogels daarentegen maken nog geen aanstalten om broedwaarts te reizen. Onze winterse ganzen, miljoenen zijn het er onderhand, blijven tot in mei hangen. Eerder hebben ze ook maar weinig op de toendra te zoeken. De kans is groot dat daar te veel sneeuw is en te weinig te eten, om aan eieren te kunnen beginnen. Smienten blijven ook hier tot in mei. Nou ja, sommige smienten dan, andere gaan in april. (meer…)

DELEN

Holwortel, bosanemonen, krakeend en een lachende specht

Krakeend. Foto Koos Dijksterhuis
Krakeend. Foto Koos Dijksterhuis

Een collega-schrijfster uit deze krant laat me landgoed Amelisweerd zien. Zij heeft jaren in Lunetten gewoond en kent de omgeving goed. Ik heb als student een werkstuk gemaakt over de besluitvorming rond Amelisweerd, maar ik was er nooit geweest.

Een zonnige dag in maart is ideaal voor zo’n landgoed. De eiken en beuken zijn nog kaal, het licht speelt door de takken, de bodem is verlicht, er komen aronskelken op, er bloeien speenkruid, dwerghyacinth, maagdenpalm, narcissen, crocussen, sneeuwklokjes en holwortels, die fraaie, lila stinzenplanten met hun holle wortels. En… de eerste bosanemonen. Bosanemonen staan met minstens tien andere bloemen in mijn persoonlijke bloementop-3. (meer…)

DELEN