cavia’s

De marter, de ekster en de dierenbeul

Foto Koos Dijksterhuis
Foto Koos Dijksterhuis

De dood van Blindeman lokte opgewonden reacties uit. Reeds na mijn vorige stukje over de cavia’s werd ik door een lezeres dierenbeul genoemd. Ik had namelijk niet weten te voorkomen dat Blindeman door een ekster werd gepikt. En dan wist lezeres nog niet eens dat onze konijnen waren onthoofd door een steenmarter!

De cavia’s en konijnen waren kwetsbaar hadden mijn halve tuintje als ren. Er staat een raster om het grasveld van vijf bij zeven meter. De cavia’s konden de hele dag naar buiten, de konijnen dag en nacht. Ik wist dat er een steenmarter zou kunnen komen. Ik nam het risico. Ik had een stalen hekwerk met krappe mazen kniediep kunnen ingraven, en het ook van boven hermetisch moeten dichten, om dat risico te mijden. Maar ik wilde van mijn tuin geen fort maken. (meer…)

DELEN

Blindemans lijden

Foto Koos Dijksterhuis
Foto Koos Dijksterhuis

Vroeger hadden we cavia’s wier hok buiten stond en die nochtans acht jaar oud werden. Tegenwoordig zijn cavia’s op hun vijfde bejaard. Ze kunnen volgens de handleidingen niet tegen het buitenleven en moeten vitamine-C hebben.

Onze gebroeders cavia halen hun vitamines uit groente en fruit. Ze leven buiten. Ze hebben de tuin tot hun beschikking en trekken zich ’s nachts terug in hun droge, donkere hok met hooi. Ze zijn bijna zes – oud, maar blakend. De ene althans. De andere is blind sinds een oogontsteking. Hij maakt sindsdien een ontspannender indruk dan zijn broer. Sjeest niet bij iedere door een ooghoek waargenomen beweging het nachthok in, maar blijft onbekommerd gras knagen. Zijn uitdijende achterwerk wordt een last, zeker nadat eksters hem in zijn pootjes pikken en broer hem in zijn rug bijt. Hij slaapt veel, soms zelfs op zijn rug, met vier pootjes omhoog. (meer…)

DELEN

De kraai en de cavia

Zwarte kraai en cavia. Foto Koos Dijksterhuis
Zwarte kraai en cavia. Foto Koos Dijksterhuis

Kraaien krassen. Minder bekend is dat ze koeren. Ik krijg er wel eens lezersvragen over. Het is lastig vogelgeluiden te omschrijven, maar soms denk ik dat het omschreven krrr krrr kraaiengekoer moet zijn.
Zwarte kraaien zijn de op raven na grootste zangvogels die we hebben. Kraaien zingen geen melodieus riedeltje, dat gekoer is hun zang. Ik vind het een aandoenlijk geluid, niet passend bij hun formaat.

(meer…)

DELEN

Blindeman en broer

Cavias. Foto Koos Dijksterhuis
Cavias. Foto Koos Dijksterhuis

Eén van onze cavia’s maakt een tevredener indruk sinds hij blind is. Hij ziet het felle licht niet en hoeft niet de duisternis van het nachthok op te zoeken, zoals zijn broer. Terwijl broer daar in het donker zit te suffen en te schijten, knabbelt blindeman aan het gras.
Broer sjeest bij iedere onverwachte beweging, bijvoorbeeld een overvliegende kraai, naar binnen. Blindeman doet dutjes in de zon, waarbij hij graag tegen een bloem leunt. Bloemen die niet lekker smaken en in het begraasde gras een kans krijgen. Hij laat een spoor geknakte bloemen achter.
Blindeman beweegt minder en eet meer dan zijn broer en je hoeft geen Nostradamus te zijn om te voorspellen wat er dan gebeurt: hij wordt dik. Met zijn lijvige achterwerk schommelt hij door de tuin. (meer…)

DELEN

Cavia’s in licht en donker

Foto Koos Dijksterhuis
Foto Koos Dijksterhuis

Omdat we het zielig vinden als onze twee cavia’s niet naar buiten kunnen, staat hun binnenhok op het omheinde grasveld. Ze kunnen naar buiten wanneer ze willen, zomer en winter. Sinds een steenmarter onze konijnen uitroeide, gaat ’s nachts het hok dicht.

Eén cavia scharrelt veel over het gras, doet languit een dutje in de zon en laat zich zelfs aaien. De ander rent bij het minste onheil (een verschuivende stoel, een opengaande achterdeur, een langslopende ik) naar binnen. Hij zit daar liever dan buiten. Binnen is het donker en donker is veilig. Dus daar ligt hij uren te suffen, in een uitdijende berg keutels die ik dan maar weer verruil voor hooi, dat hij vervolgens opeet. Liever oud verdord gras binnen dan vers gras buiten. Saai beest. (meer…)

DELEN