Kolen branden en olie stoken

IJsberg in Groenland, © Koos Dijksterhuis

De PVV ontkent dat het klimaat verandert en als het klimaat toch verandert, ontkent de PVV het verband met CO2-uitstoot en als er toch verband is met CO2-uitstoot, dan vindt de PVV maatregelen onnodig. Ondertussen ontkennen zelfs oliemaatschappijen de klimaatverandering niet langer. Maar de PVV blijft tegen de ‘klimaatbangmakerij’, aldus Richard de Mos 31 juli op www.pvv.nl.

Het International Panel on Climate Change wordt door de PVV afgeserveerd als bedriegers en frauduleurs van de VN. Sommige leden van het IPCC hebben inderdaad stomme fouten gemaakt. Toch is het IPCC een groep wetenschappers, die alleen bevindingen publiceert, waar alle deelnemende landen het over eens zijn, ook olielanden en kolenstaten. Elk rapport wordt uitgebreid becommentarieerd, tot er een uiterst voorzichtige tekst overblijft.

Helaas hebben klimaatsceptici van PVV-niveau geen boodschap aan wetenschappers, die ze waarschijnlijk bij de linkse kerk indelen. En iedereen die bij een kerk hoort, zoekt bevestiging voor zijn geloof. Klimaatbangmakers doen dat even goed als klimaatsceptici. Laatst hoorde ik een klimaat-expert vertellen dat hij in Londen subtropische palmen en halsbandparkieten zag. Spreeuwen zag hij niet. Hij vroeg zich af of dat aan klimaatverandering lag. Waren de spreeuwen gevlucht, namen subtropische soorten hun plaats in? Een begrijpelijke gedachtegang, en iedereen mag zich zoiets afvragen. Maar parkieten zijn ooit door Aziatische immigranten losgelaten en leven al tientallen jaren verwilderd in stadsparken. En op de basisschool leerde ik dat Zuid-Engeland een ‘zeeklimaat met zachte winters’ had, waar palmen en cipressen tegen konden.

Met klimaatverandering hebben Londense parkieten en palmen waarschijnlijk niets te maken. Toch zie ik daarin nog geen reden om onbekommerd door te blijven kolen branden en olie stoken. De PVV helaas wel.

Kolen branden en olie stoken
DELEN