Hond zoekt mens

Hondentrainer Lucas met reddingshond Alva. Foto Koos Dijksterhuis
Hondentrainer Lucas met reddingshond Alva. Foto Koos Dijksterhuis

“Revieren, Alva!” De Duitse herder van Lucas Lauxen rent langs de enorme berg puin, waar zich net twee jongetjes hebben verstopt. “Hij heeft de wind achter”, zegt Lauxen, “daarom rent ie voorbij de berg, je zult zien dat ie dan omkeert en gaat zoeken.” En jawel, de hond benadert de berg tegen de wind, zigzaggend, snuffelend. Revieren heet dat in reddingsjargon. Alva klautert behendig, maar heel voorzichtig over betonbrokken, luxaflexen, wc-potten. Hij tast met zijn voorpoot, voor hij hem neerzet. Verstandig, want overal steken betonijzers uit en scherpe randen van gescheurd staal. Het puin is het restant van het derde gesloopte overheidskantoor in Groningen. Van de vierde en laatste toren staat nog een deel overeind. Dat wordt van bovenaf gesloopt. Een shovel schuift af en toe een berg puin met donderend geraas over de rand. Lauxen traint hier al twee jaar met zijn Stichting Reddingshond Nederland. Ze zijn met acht mensen en tien honden. Een golden retriever, Duitse, Mechelse en Hollandse herders. Zelf heeft Lauxen twee Duitse herders. Alva en de jonge Bello die nog in de leer is en de kunst afkijkt bij Alva. Zaterdagmiddagen neemt hij zijn honden mee naar de markt en de V&D, waar ze stoïcijns leren te blijven in een woud van mensenbenen, -geuren en –geluiden. Ze gaan roltrappen op, liften in en uit, met de bus en in de trein. Lees “Hond zoekt mens” verder

Mosselvisserij niet goed voor natuur

Door onderzoeksleider rondgebazuinde ‘conclusies’ kloppen niet

Onderzoeksinstituut Imares van de Wageningen Universiteit stuurde 15 april conclusies de wereld in van het Produs-onderzoek naar de effecten van mosselvisserij . Het onderzoek was nodig om te bepalen of commerciële mosselvangst in het natuurgebied mogelijk is zonder dat natuurgebied te schaden. De rondgebazuinde teneur is: visserij is onschadelijk of zelfs gunstig voor de natuur. In de onderzoeksverslagen zelf staan andere conclusies: niets wijst op gunstige effecten van mosselvisserij, wel is een negatief effect aangetoond. Eén van de deelnemers van het onderzoek, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee NIOZ, is geïrriteerd over de foutieve informatie. Die zou aanstaande woensdag de uitslag van het kamerdebat over mosselvangst kunnen beïnvloeden.

Jonge mosselen. Foto Fitis - Sytske Dijksen
Jonge mosselen. Foto Fitis – Sytske Dijksen

“Uit het onderzoek blijkt dat er na visserij geen verschillen te zien zijn in mosselvoorraad en biodiversiteit tussen gebieden waar wel en waar niet is gevist”, aldus het bericht van Imares, dat op de de website van de WUR te lezen is. “Visserij in het najaar heeft dus tot gevolg dat mosselen, die anders verloren zouden gaan, naar percelen worden verplaatst waar ze meer kans hebben te overleven.” Kortom: visserij is goed voor de mosselen. Lees “Mosselvisserij niet goed voor natuur” verder

MAAK NEDERLAND WEER ON-NEDERLANDS MOOI

Landschapsbeschermer Jaap Dirkmaat steekt van wal

Openheid en kaalheid lijken karakteristiek voor het platteland, maar tot voor kort lag Nederland vol met sloten, houtwallen en hagen. Jaap Dirkmaat wil het kale landschap weer mooi maken. Als voorproefje laat hij landschapsreservaat De Maasheggen zien.

Een gehelmde man in oranje veiligheidsvest zaagt met een motorzaag de vuistdikke stam van een meidoorn een decimeter boven de grond tot de helft in. Scheef, zodat de boom zich laat buigen zonder uit te scheuren. Met een snelle beweging zaagt hij de kruin en enkele zijtakken af. Uit alle wonden zullen nieuwe loten ontspruiten. Dan doet hij hetzelfde met de es ernaast. De omgebogen bomen leunen op elkaar. Zijn collega, eveneens van de Stichting Cultuurlandschap Nederland, prikt elke halve meter een staak van hazelaarhout in de grond. Die paaltjes houden de heg op zijn plaats. Door er ineengevlochten wilgentenen op te leggen kunnen de bomen niet opveren. Als de wilgentenen en hazelaarstaken weggerot zijn is de heg uitgelopen en dichtgegroeid tot een ondoordringbare veekering. Lees “MAAK NEDERLAND WEER ON-NEDERLANDS MOOI” verder

Vliegen vangen met azijn

Horren en vliegenmeppers zijn soms ontoereikend in de bestrijding van vliegen. Vliegenvallen werken niet optimaal. Met combinaties van voor vliegen onweerstaanbare geuren en lichtbronnen zouden die veel effectiever kunnen worden, ontdekte vliegenonderzoekster Renate Smallegange.

Wie ooit met zijn haar aan een aan het plafond bungelende vliegen-strip bleef kleven, zal zo’n ding nooit meer ophangen. Bovendien is het slagveld van kreperende vliegen op zo’n kleefstrip een akelig gezicht. En hoewel sommige vliegen onweerstaanbaar door de stroperige strip worden aangetrokken, zijn andere er volstrekt niet in geïnteresseerd. Individuele voorkeuren van vliegen maken het moeilijk een ultieme vliegenval uit te vinden. Maar het kan wel stukken beter dan de huidige vliegenvallen. ‘Dat zijn vaak UV-vallen achter een rooster dat vliegen executeert’, vertelt entomoloog Renate Smallegange, die onlangs in Groningen promoveerde op haar onderzoek naar de aantrekkingskracht op huisvliegen (Musca domestica) van lichtkleuren, lichtfrequenties en geuren. Die vallen schieten tekort, en niet alleen omdat de elektrocutieroosters vaak te grofmazig zijn. Smallegange: ‘Het onzichtbare UV-licht is voor mensen schadelijk. Om te kunnen zien dat zo’n lamp brandt, zendt een val het vaak uit in combinatie met blauwig tl-licht. Vliegen vinden licht dat wij niet kunnen zien juist aantrekkelijker. Je kunt dus bijvoorbeeld beter een klein rood lampje laten waarschuwen dat de UV-lamp brandt. de vallen hebben meestal een wit omhulsel, terwijl vliegen de voorkeur geven aan een zwarte achtergrond, vanwege het sterkere contrast met het UV-licht. De lampen zijn vaak langwerpig, terwijl vliegen volgens Brits onderzoek eerder op een piramidevorm afkomen.’
Het vang-succes van een vliegenval verschilt nogal met de leeftijd en het geslacht van vliegen. Gangbare lampen hebben een flikkerfrequentie van 100 hertz. Als Smallegange de frequentie varieerde, bleken uit een kamer de vrouwtjesvliegen het snelst bij 40 hertz gevangen te worden. Mannetjesvliegen gaven de voorkeur aan een hoge knipperfrequentie van 175 hertz. Maar hun eerste drie dagen blijken vliegendreumesen van beide kunnen helemaal niet op licht af te komen.
Licht met een extreem lage frequentie (10 hertz) trekt vliegen niet aan, maar jaagt ze weg. Zo’n lamp zou volgens de promovenda ook in de vliegenbestrijding ingezet kunnen worden, als die maar niet ook voor mensen zichtbaar licht uitzendt. Want mensen zouden niet goed worden van dat geflikker.

Smallegange hield dagenlang vliegen in donkere, lichte en schemerige laboratoriumkamers in de gaten en keek hoe ze reageerden op licht van diverse kleuren en frequenties. Iedere vlieg die tegen het rooster voor de lichtbron botste, werd door een computer geregistreerd. Behalve met licht experimenteerde ze met geuren. Ze ontdekte dat vliegen zich beter laten vangen met azijn dan met honing. ‘Honing is niet vluchtig genoeg’, verklaart ze. Het optimale vliegenparfum is een mengsel van kippenmest, rottend vlees, gist en brood gedrenkt in bier of azijn. Bier lokt overigens vooral vliegenmannen, want ook in geurvoorkeur verschillen de vliegenseksen.
Vliegenvallen zijn in gebruik in de levensmiddelenindustrie, waar Europese regels de aanwezigheid van zelfs een enkele vlieg verbieden. Eén vlieg heeft gemiddeld 2,5 tot bijna 30 miljoen bacteriën op zijn lijf. En daar kunnen ziekteverwekkers tussen zitten. Veehouders proberen in hun stallen de vliegen in toom te houden omdat ze gestalde dieren hinderen. Bestaande vliegenvallen blijken in een afgesloten ruimte hooguit driekwart van de vliegen in de val te lokken. In een grote stal weet een val de vliegen nauwelijks van de verleidelijker mestdampen en diergeuren af te houden. Veehouders grijpen daarom wel naar vergif, maar voor Smallegange was vergif geen optie. Vergif is milieuvervuilend en riskant in de buurt van levensmiddelen en vliegen bouwen er resistentie tegen op. Vliegenbestrijding begint volgens Smallegange natuurlijk met horren voor de ramen. Is voor de desondanks binnengedrongen insecten een val nodig, dan denkt ze dat een combinatie van verschillende soorten licht- en geurvallen het meest effectief is. ‘Welke combinatie hangt af van de ruimte die vliegvrij moet worden’, zegt ze. ‘In een donkere ruimte blijken geuren nauwelijks vliegen aan te trekken. Het zijn echt dagactieve dieren. In een verlichte ruimte werken geuren wel, tenzij daar al een sterke geur overheerst. In een stal die naar kippenstront ruikt, weet slechts de stank van bedorven vlees vliegen nog te bekoren, en dan alleen hongerige, geslachtsrijpe vrouwtjes.’

Tikkende neuzen
De elektrofysioloog Frits Kelling promoveerde twee jaar geleden in hetzelfde onderzoeksproject onder leiding van vliegendeskundige Kees den Otter. Kelling onderzocht de gevoeligheid van vliegenneuzen voor geuren. Hij zette vliegen klem in een taps toelopend buisje waar de vliegenkop uitstak. Met een spuit blies hij pufjes geurstof over de neus van de vlieg. Een vlieg ruikt met twee antennes en twee palpen, uitstulpingen naast zijn zuigmond. Aan weerszijden van de vliegenkop plaatste hij, turend door een binoculair, twee piepkleine elektroden die de activiteit van de reukcellen maten en omzetten in een tikkend geluid. De vliegenneuzen rikketikten het snelst na toediening van geïsoleerde geurstoffen uit kippenmest, rot vlees, gist en citrus. Smallegange testte vervolgens met die stoffen het vliegengedrag. Kippenmest, rot vlees en gistproducten (zoals in bier gedrenkt brood) lokten vliegen aan, citrusgeuren stootten ze juist af. De derde promovendus in het vliegenonderzoek, Nico Noorman, richtte zich vooral op seks-feromonen, geurstoffen waarmee vliegen partners aantrekken. Die zouden als lokstof in vliegenvallen als voordeel hebben dat ze uitsluitend insecten van één soort lokken. Maar de feromonen die Noorman isoleerde, bleken alleen op korte afstand door vliegen opgemerkt te worden.

Verschenen in NRC Handelsblad, 17 april 2004