trekvogels

Kleine ruiter met gele poten

Kleine geelpootruiter. Foto Tim Zutt
Kleine geelpootruiter. Foto Tim Zutt

In Ezumakeeg, aan de rand van het Lauwersmeer, is een kleine geelpootruiter gesignaleerd. Kleine geelpootruiters worden bijna elk jaar wel in Nederland gezien. Maar ik heb er nog nooit een gezien.
Kleine geelpootruiters zijn tureluur-achtige waadvogels uit Amerika. Ze broeden in Noord- en overwinteren in Zuid-Amerika. Vrij laat in het voorjaar trekken ze noordwaarts, waarbij een enkeling soms verdwaalt en in Europa belandt. Of dat een onervaren vogel is, is een dappere avonturier of een sukkel die de kluts kwijt is, is onbekend. (meer…)

DELEN

Trekvogels met zenders verklappen locaties

Gezenderde grauwe kiekendief wordt vrijgelaten. Foto Koos Dijksterhuis
Gezenderde grauwe kiekendief wordt vrijgelaten. Foto Koos Dijksterhuis

Ooit was ik erbij toen akkervogelonderzoeker Ben Koks de eerste grauwe kiekendieven met een satellietzender uitrustte. De vogels droegen hun zender mee naar Afrika. De een vloog via Gibraltar, de ander over Italië. De een overwinterde in Mali, de ander in Niger. Dit alles bleek uit de via satellieten doorgeseinde locaties. Sindsdien zijn er veel meer kiekendieven gezenderd. Ze kunnen elk moment arriveren voor een nieuw broedseizoen. (meer…)

DELEN

De trekvogels arriveren

Visdief. Foto Job Leideritz
Visdief. Foto Job Leideritz

Gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, boerenzwaluw, huiszwaluw, boompieper, visdiefje… De zomervogels keren terug uit Afrika. Boomvalk, wespendief, rietzanger, kleine karekiet en koekoek kunnen elk moment gesignaleerd worden. Tuinfluiter, nachtegaal, zomertortel en wespendief volgen in gestrekte vlerk. Wielewaal en gierzwaluw sluiten de rij.
Waarom trekken vogels? Omdat ze ’s winters vluchten voor de kou? Maar andere vogels blijven toch hier? Reigers, kraaien, meeuwen. Er zijn ook vogels die in het hoge noorden broeden en hier overwinteren: ganzen, zwanen, eenden, strandlopers, koperwieken, kruisbekken bijvoorbeeld.
De hamvraag is voedsel. Vogels overwinteren daar waar ze voedsel vinden. Het moet wel opwegen tegen een lange vliegreis. (meer…)

DELEN

De smienten zijn er nog

Smient. Foto Koos Dijksterhuis
Smient. Foto Koos Dijksterhuis

Als het in maart lente-achtig is en zonnig, is het moeilijk te beseffen dat het nog winter is. De vogels maken er ook een potje van – tjiftjaffen en zwartkoppen zijn al uit Zuid-Europa, fitissen komen uit Afrika terug. De bij ons overwinterende vogels daarentegen maken nog geen aanstalten om broedwaarts te reizen. Onze winterse ganzen, miljoenen zijn het er onderhand, blijven tot in mei hangen. Eerder hebben ze ook maar weinig op de toendra te zoeken. De kans is groot dat daar te veel sneeuw is en te weinig te eten, om aan eieren te kunnen beginnen. Smienten blijven ook hier tot in mei. Nou ja, sommige smienten dan, andere gaan in april. (meer…)

DELEN

Vroege zomerzangers

Gekraagde roodstaart. Foto Werry Jonker
Gekraagde roodstaart. Foto Werry Jonker

Ieder jaar, als op zachte dagen in januari de koolmezen zingen, krijg ik meldingen van tjiftjaffen. In februari, als de zanglijsters beginnen, worden nachtegalen gemeld. En ’s winters hoeft er maar een tortel te koeren, of mensen horen een koekoek.
Alledrie zomervogels. Tjiffen komen eind maart pas uit het zuiden terug, nachtegalen en koekoeken in april.

Andersom vindt die verwarring nooit plaats, de mensen horen of zien liever iets bijzonders dan iets gewoons. Een foto of geluidsopname zou helpen om vast te stellen of men echt die ene van slag geraakte koekoek hoorde. Want je weet maar nooit.
Jan van Dijk stuurde een geluidsopname uit een noordoostelijke wijk van Groningen, waar ik zelf jaren woonde. Hij had iets aparts gehoord ’s avonds, of ik het herkende? Nou en of: er riep overduidelijk een bosuil. Bosuilen rukten op uit Drenthe en koloniseerden Haren en het zuiden van de stad, maar voor deze wijk had Jan een primeur vastgelegd. (meer…)

DELEN