Groenwassende grootgrutter

Groenwassende grootgrutter

Insectenhotel Foto Jeanette Essink
Insectenhotel. Foto Jeanette Essink

Als ik de websites van welk miljardenbedrijf ook open, zie ik hoopvolle berichten: ‘Wereldleiders in duurzaam staal’ (Tata-steel), ‘Nu kan je de hele dag vega goed bezig zijn’ (Shell). ‘Everything we do starts with People. Planet. Paint.’ (AkzoNobel). ‘…met nieuwe labels op verpakkingen voedselverspilling tegen’ gaan (Unilever). Greta Thunberg is er niets bij.

Ook Albert Heijn redt de wereld, om te beginnen de insecten. Het laatste initiatief van de supermarkt: insectenhotels. Trouwlezer, natuurkenner en fotoleverancier van het Natuurdagboek Jeanette Essink wees me erop: bij haar in de buurt zag ze er drie met het kruidenierslogo.

De grootgrutter heeft bijenhotels naar eigen zeggen laten plaatsen ‘bij alle betrokken teeltbedrijven om een eerste stap te zetten naar het bevorderen van biodiversiteit’. Uiteraard staat er naast elk bijenhotel een bord waarop staat ‘dat we trots zijn op onze samenwerking’. Trots is een op-de-borst-geklopte emotie waarin tegenwoordig gegrossierd wordt. Op internet meldt Heijn dat de hotels op het zuidoosten gericht moeten zijn. Jeanette heeft van drie bijenhotels foto’s gemaakt en twee ervan zijn op het noordwesten gericht, omdat de ‘trotse’ reclameboodschap anders niet vanuit langsrijdend verkeer te lezen is.

Toch is de op auto’s en regen gerichte positie nog niet de reden dat er in de drie door Jeanette geïnspecteerde hotels niet één van de tientallen holletjes in gebruik is. Dat komt door de totale kaalslag in de omgeving. De duurzame leveranciers van de Ap opereren vanuit een agrarisch industrieterrein waar geen bloem te vinden is, zie foto. Het doet me denken aan de betegelde achtertuintjes waar een leeg vogelhuisje hangt.

De natuur heeft niets aan zulke groenwasserij, maar misschien is het al heel wat dat multinationals een groen imago willen. Zou het een eerste babystapje ‘naar het bevorderen van biodiversiteit’ zijn?

(Natuurdagboek Trouw maandag 6 februari ’23)

DELEN
Reacties zijn gesloten.