IJsselmeer

Aalscholvers vangen wat de pot schaft

Aalscholvers 2741 Foto Koos Dijksterhuis ndb di27.5.14
Aalscholvers. Foto Koos Dijksterhui

Aalscholvers eten wat de pot schaft, als het maar vis is. Van snoek tot stekelbaarsje; alles gaat erin. Toen veertig jaar geleden de IJsselmeerpalingvangst begon af te nemen, nam de aalscholverstand toe. Vissers legden meteen het verband. Vissers leggen niet meteen het verband met de toename van het aantal fuiken.

Het zou een knappe prestatie zijn als aalscholvers een vissoort uitroeiden. Ze zouden met een rammelende maag andere vis moeten negeren om dagenlang die laatste palingen op te snorren. Dat doen ze niet, ze zouden gek zijn. Ze eten de vis die ze kunnen vangen. (meer…)

DELEN

Zeehond meerhond

Foto Koos Dijksterhuis
Foto Koos Dijksterhuis

We varen met Fogol-vogelexcursies mee op het antieke zeilschip Schuttevaer uit Enkhuizen naar vogeleiland De Kreupel van Staatsbosbeheer. Op een vogeleiland verwachten we vogels. We zien bij nadering ook veel kokmeeuwen, zilvermeeuwen, mantelmeeuwen, visdiefjes, aalscholvers, grauwe ganzen, wilde eenden, kuifeenden, bergeenden, tafeleenden en krakeenden. Op de bazaltblokken hippen kwikstaarten en op de meerpalen zien we steenlopers, al lopen ze niet en zijn die palen van hout. (meer…)

DELEN