Lang bloeien op verstoorde bodem

Mosterd. Foto Koos Dijksterhuis
Mosterd. Foto Koos Dijksterhuis

Abraham werd 175 jaar, maar we associëren de oud-testamentische held met 50. Die associatie wordt weer geassocieerd met een nieuw- testamentische uitspraak van Jezus in het evangelie van Johannes. Hij vraagt een wijsneus of die met nog geen vijftig Abraham al heeft gezien. Abraham staat bekend als laatbloeier en daarom weten wij waar hij de mosterd haalt. Mosterd is ook een laatbloeier.

Mosterd bloeit tot ver in de herfst. Dat geldt voor veel naaste familieleden, zoals, schijnraket, wilde kool, herik, koolzaad, raapzaad. Om zulke gele kruisbloemigen te zien bloeien, volstaat een tripje naar omgerommelde grond. Vroeger waren dat akkers, waar bloeiende liefhebbers van verstoorde grond kleur brachten. Nu zijn die akkerbloemen er niet veel meer, tenzij ze het gewas vormen: koolzaad, raapzaad, mosterd. Maar akkerbloemen hoeven niet per se akkers, ze willen alleen dat de bodem is omgeploegd of verstoord. In sommige bermen en op slootkanten kunnen ze zomaar opbloeien.

Mosterd zeker. Schoffel en wied de aarde, spit haar om, en de kans is groot dat er een mosterdzaadje ontkiemt. Laat de grond vervolgens met rust en het jaar erop is de mosterd verdwenen. Andere planten, die op hun rust gesteld zijn, hebben de gele druktemakers alweer verjaagd.

Nieuwe, kale braaklandjes, opgespoten gronden en bouwputten bijvoorbeeld zijn omgevingen waar mosterd tot bloei komt. Ook de door wisselende waterstanden geplaagde rivieroevers zijn geliefd. Als de bodem dan ook nog vruchtbaar is, bij voorkeur royaal bemest met stikstof, dan kunnen er tot ver in de herfst de gele mosterdbloemen wuiven. Mosterd is dan ook het algemeenst op leem- en kleigronden.

Mosterd bloeit vanaf de lente al. Het is dus niet zozeer een laatbloeier alswel een langbloeier. Net als Abraham.

(Natuurdagboek Trouw vrijdag 7 nov. 2014)

Lang bloeien op verstoorde bodem
DELEN