Knoopkruid

© Koos Dijksterhuis, Knoopkruid

In de bermen die de gemeente in onze buurt heeft ingezaaid, hebben rolklaver en knoopkruid de morgensterren en papavers afgewisseld. Knoopkruid komt de laatste dagen massaal in bloei. Het paars kleurt mooi bij de gele rolklavers. Knoopkruid groeit zelfs tussen de straatklinkers. Het gedraagt zich als een woekeraar die nette tuinlieden waarschijnlijk als onkruid zouden bestrijden.

Ik zag knoopkruid bloeien tussen hoog gras in een berm in agrarisch land. Daar hoorde de bloem vanouds helemaal thuis. Knoopkruid houdt van vruchtbare grond, maar de hoeveelheden dierendiarree en kunstmest die wij jaar na jaar op of in het land strooien en spuiten, werd zelfs een weinig eisende bermplant als knoopkruid te gortig. We hebben de plant zoals zoveel bloemen zeldzaam gemaakt. In plaats daarvan zorgen wij voor brandnetels en distels.

Leem heeft als voedingsbodem een streepje voor bij knoopkruid. Verder moet de bodem niet te nat en al helemaal niet te droog zijn en wordt knoopkruid graag in het zonnetje gezet.

Ik prijs me gelukkig met een heleboel knoopkruiden in mijn buurt. Als het even meezit blijven ze tot in de herfst bloeien.

In Zwitserland is met knoopkruid eens onderzoek gedaan naar bestuiving van planten door insecten. Op tweehonderd meter van zijn naaste buren had een eenzame knoopkruid vijf procent kans op bestuiving. Eén op twintig bijen, hommels en vlinders belandt blijkbaar op twee knoopkruiden die tweehonderd meter van elkaar staan. Op een kilometer afstand is de bestuivingskans verwaarloosbaar klein. Als we een plant dus eenmaal vrijwel uit het landschap weggepest hebben, kan het lastig worden die plant terug te krijgen. Tenzij je gaat zaaien, wat hier gelukkig met knoopkruid is gedaan.

Knoopkruid
DELEN