Gelijke behandeling ouderen

Mijn zestigste ben ik misschien wel rijk
dan zwitserleef ik met vervroegd pensioen
terwijl ik mij met ouderdom verzoen
geen zorgen meer over het aardse slijk

Maar als bejaarde dok ik nimmer mee
aan andermans armzalig AOW!

 

 

Volgens regeerakkoord: Wie een hoog pensioen heeft en eerder is gestopt met werken, krijgt minder AOW dan wie geen hoog pensioen heeft en tot 65 jaar heeft gewerkt

Gelijke behandeling ouderen
DELEN
Tags: