visdiefje

Visdiefjes zonder visje

Visdiefkuiken. Foto Koos Dijksterhuis
Visdiefkuiken. Foto Koos Dijksterhuis

We varen op de ruim honderd jaar oude koftjalk Schuttevaer uit Enkhuizen naar vogeleiland De Kreupel. De zon schijnt, het is heerlijk, de vijftig deelnemers aan de excursie van natuurexcursiebureau Fogol bruinen hun gezicht. Maar schipper Onno zet ons aan het hijsen der zeilen. Ze vangen vandaag zo weinig wind dat de motor moet helpen.

In 2003 liet Staatsbosbeheer de Kreupel aanleggen met zand uit een vaargeul. Twee zandplaten en ondiep water tussen een lage rechthoek van bazaltblokken. Een atol van zeventig hectare bij Andijk. Het eiland is geliefd bij visdiefjes, kokmeeuwen en aalscholvers. De vogels kleuren de Kreupel wit met zwart. Ze zullen broeden, veilig voor katten, honden, vossen en marters. (meer…)

DELEN