Aalscholvers vangen wat de pot schaft

Aalscholvers vangen wat de pot schaft

Aalscholvers 2741 Foto Koos Dijksterhuis ndb di27.5.14
Aalscholvers. Foto Koos Dijksterhui

Aalscholvers eten wat de pot schaft, als het maar vis is. Van snoek tot stekelbaarsje; alles gaat erin. Toen veertig jaar geleden de IJsselmeerpalingvangst begon af te nemen, nam de aalscholverstand toe. Vissers legden meteen het verband. Vissers leggen niet meteen het verband met de toename van het aantal fuiken.

Het zou een knappe prestatie zijn als aalscholvers een vissoort uitroeiden. Ze zouden met een rammelende maag andere vis moeten negeren om dagenlang die laatste palingen op te snorren. Dat doen ze niet, ze zouden gek zijn. Ze eten de vis die ze kunnen vangen.

Lees Meer Lees Meer

DELEN
Visdiefjes zonder visje

Visdiefjes zonder visje

Visdiefkuiken. Foto Koos Dijksterhuis
Visdiefkuiken. Foto Koos Dijksterhuis

We varen op de ruim honderd jaar oude koftjalk Schuttevaer uit Enkhuizen naar vogeleiland De Kreupel. De zon schijnt, het is heerlijk, de vijftig deelnemers aan de excursie van natuurexcursiebureau Fogol bruinen hun gezicht. Maar schipper Onno zet ons aan het hijsen der zeilen. Ze vangen vandaag zo weinig wind dat de motor moet helpen.

In 2003 liet Staatsbosbeheer de Kreupel aanleggen met zand uit een vaargeul. Twee zandplaten en ondiep water tussen een lage rechthoek van bazaltblokken. Een atol van zeventig hectare bij Andijk. Het eiland is geliefd bij visdiefjes, kokmeeuwen en aalscholvers. De vogels kleuren de Kreupel wit met zwart. Ze zullen broeden, veilig voor katten, honden, vossen en marters.

Lees Meer Lees Meer

DELEN
Babypaling voor de deur

Babypaling voor de deur

Glasaaltjes + driedoornig stekelbaarsje in het net. Foto Koos Dijksterhuis
Glasaaltjes + driedoornig stekelbaarsje in het net. Foto Koos Dijksterhuis

Op de Dollardsluis bij Nieuwe Statenzijl staat een student. Hij haalt een touw op, met een teutebel eraan. Dat is een vierkant net, dat een tijdje op de zeebodem lag, aan de buitendijkse kant van de sluis. De sluisdeuren zitten dicht, en de student noteert de vangst. Een zeedruif, enkele stekelbaarsjes en tientallen glasaaltjes.

Glasaal staat in de belangstelling. Glasaal is er nog maar weinig, al is er de laatste twee jaar iets meer dan de jaren daarvoor, misschien dankzij de beperking van jarenlange overbevissing. Glasaal is babypaling. Paling is een goudmijn. Glasaal is veel geld waard en daarom zijn allerlei onderzoeksintituten en hogescholen ermee bezig, in opdracht van overheid, natuurbescherming of visserij.

Lees Meer Lees Meer

DELEN
Mosselvisserij niet goed voor natuur

Mosselvisserij niet goed voor natuur

Door onderzoeksleider rondgebazuinde ‘conclusies’ kloppen niet

Onderzoeksinstituut Imares van de Wageningen Universiteit stuurde 15 april conclusies de wereld in van het Produs-onderzoek naar de effecten van mosselvisserij . Het onderzoek was nodig om te bepalen of commerciële mosselvangst in het natuurgebied mogelijk is zonder dat natuurgebied te schaden. De rondgebazuinde teneur is: visserij is onschadelijk of zelfs gunstig voor de natuur. In de onderzoeksverslagen zelf staan andere conclusies: niets wijst op gunstige effecten van mosselvisserij, wel is een negatief effect aangetoond. Eén van de deelnemers van het onderzoek, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee NIOZ, is geïrriteerd over de foutieve informatie. Die zou aanstaande woensdag de uitslag van het kamerdebat over mosselvangst kunnen beïnvloeden.

Jonge mosselen. Foto Fitis - Sytske Dijksen
Jonge mosselen. Foto Fitis – Sytske Dijksen

“Uit het onderzoek blijkt dat er na visserij geen verschillen te zien zijn in mosselvoorraad en biodiversiteit tussen gebieden waar wel en waar niet is gevist”, aldus het bericht van Imares, dat op de de website van de WUR te lezen is. “Visserij in het najaar heeft dus tot gevolg dat mosselen, die anders verloren zouden gaan, naar percelen worden verplaatst waar ze meer kans hebben te overleven.” Kortom: visserij is goed voor de mosselen.

Lees Meer Lees Meer

DELEN