Schop na

Schop na

Men zei dat ik het ver zou schoppen
ik heb het ook best ver geschopt
steeds al mijn boontjes zelf gedopt
maar daarmee zal ik weldra stoppen

‘t Is tijd voor een terugkoppeling:
nog steeds ben ik verschoppeling

DELEN