Babypaling voor de deur

Babypaling voor de deur

Glasaaltjes + driedoornig stekelbaarsje in het net. Foto Koos Dijksterhuis
Glasaaltjes + driedoornig stekelbaarsje in het net. Foto Koos Dijksterhuis

Op de Dollardsluis bij Nieuwe Statenzijl staat een student. Hij haalt een touw op, met een teutebel eraan. Dat is een vierkant net, dat een tijdje op de zeebodem lag, aan de buitendijkse kant van de sluis. De sluisdeuren zitten dicht, en de student noteert de vangst. Een zeedruif, enkele stekelbaarsjes en tientallen glasaaltjes.

Glasaal staat in de belangstelling. Glasaal is er nog maar weinig, al is er de laatste twee jaar iets meer dan de jaren daarvoor, misschien dankzij de beperking van jarenlange overbevissing. Glasaal is babypaling. Paling is een goudmijn. Glasaal is veel geld waard en daarom zijn allerlei onderzoeksintituten en hogescholen ermee bezig, in opdracht van overheid, natuurbescherming of visserij.

Lees Meer Lees Meer

DELEN