Zwerfvuil verzamelen voor wereldbol tegen plasticsoep

Zwerfvuil verzamelen voor wereldbol tegen plasticsoep

Afval aan het IJ, Foto Peter Smith

‘Klagen loont echt absoluut niet’, vond Peter Smith toen hij zich weer eens dood ergerde aan de onvoorstelbare hoeveelheden afval die overal rondslingeren. Al dat plastic! Vooral plastic tassen en frisdrankflesjes. Veel ervan belandt in sloten en vijvers. Soms is het eerst met berm en al in kleine stukjes gemaaid. Via sloten, kanalen en rivieren belandt het in de zee, die in een giftige plastic soep verandert. We hebben die plastic soep in vijftig jaar bereid, en voegen elk uur onbekommerd 1,2 miljoen kilo toe. De soep is nauwelijks meer op te ruimen, maar zouden we dat doen, dan heeft Peter berekend dat vijfduizend trawlers vijfhonderd jaar heen en weer moeten varen.

Peter is fotograaf, maar als hij door de stad fietst, is hij behalve met zijn camera bewapend met een grijpstok. Onderweg ruimt hij troep op. Hij heeft het stiekeme doel Nederland binnen vijf jaar van zwerfvuil te bevrijden. Dat is nog eens wat anders dan klagen. In zijn eentje lukt dat niet, en daarom stichtte Peter de stichting KLEAN, een toevallig heel toepasselijke afkorting van Klagen Loont Echt Absoluut Niet. ‘Rotzooi neergooien moet net zo onacceptabel worden als gif dumpen. Want dat is het eigenlijk: chemicaliën uit plastics dringen langzaam de voedselketen binnen en vergiftigen de volgende generaties’, verklaart hij.

‘Fietsend ruim ik op wat ongeveer tien mensen per dag weggooien’, zegt Peter en dat kost hem geen moeite, dat vindt hij zelfs leuk. Het is ook leuk. Ik doe het zelf ook vaak, al moet ik gêne overwinnen. De mensen zullen het wel stom en streberig vinden. Het heeft ook iets betweterigs. Kijk mij eens jullie troep opruimen! Beter dan opruimen is afval voorkomen. Afbreekbare verpakkingen en statiegeld op alle flesjes. Maar statiegeld op blikjes en kleine flesjes is politiek onhaalbaar. Iedereen wil, behalve de bottelaars. CDA-staatssecretaris Atsma van milieu schaft per 2013 zelfs het statiegeld op grote flessen af. Staatssecretaris van milieuvervuiling.

Peter krijgt het nog druk. Waar laat hij al dat opgeruimde afval? Hij gooit het niet weg! Hij bewaart het in een loods, om er samen met andere vrijwilligers een wereldbol van te maken, een bol van vijf meter doorsnee, waarop hij met afval in verschillende kleuren de zeeën en continenten afbeeldt. Die Wereld van Plastic wil hij 8 juni, World Ocean Day, in het IJ te water laten, als protest tegen de plastic soep in zee. De bol moet voor het Eye komen en zal ’s nachts van binnenuit verlicht worden.

Peter heeft nog heel wat afval nodig voor die afvalbol, vooral blauw afval, voor de wereldzeeën. Op 24 maart kunt u hem helpen. Dan heeft  KLEAN een opruimdag gepland langs de noordelijke oevers van het IJ, waar veel drijlvuil aanspoelt. ‘Wees erbij: maak schoon dat IJ!’ roept Peter op. Om 12 uur verzamelen de vuilverzamelaars zich in de IJ-kantine bij het Greenpeace-schip Sirius op het NDSM-terrein, Mt. Ondinaweg Noord 1. De plek is met het pontje bereikbaar vanaf station Amsterdam. Na afloop (4 uur) wordt er in de kantine geborreld. Tijd en plek kunnen nog anders worden en Peter moet weten hoeveel grijpstokken en borrels hij moet inslaan. Meldt u zich dus van tevoren aan, op Peters website www.kleanworldwide.nl.

Peters actie kost geld. Daarvoor werft hij fondsen en donaties op ASN-rekening 70.80.90.001 tnv Peter Smith, Amsterdam, o.v.v. KleanWorldwide.

DELEN
Reacties zijn gesloten.