Zangers en koekoeken

Zangers en koekoeken

Koekoek. Foto Ronald van Houten
Koekoek. Foto Ronald van Houten

Zelfs een dagboek biedt geen ruimte om alle veranderingen in de natuur bij te benen. In een paar dagen tijd zie ik eiken uitbotten, kersen uitbloeien, allerlei bijen en vlinders en de eerste libellen vliegen, en hoor of zie ik uit Afrika gearriveerde vogels.

Sommige vogels arriveerden vroeg, of waren er de hele winter, zoals eenden, meerkoeten, mezen, merels, spreeuwen en houtduiven. Die zitten op de eieren of voeren hun jongen. Andere komen net aan en zingen hun lied voor mogelijke geliefden: nachtegalen, grasmussen en tuinfluiters. Weer andere moeten nog komen, zoals spotvogels en bosrietzangers. En sommige doortrekkers strijken even bij ons neer om op krachten te komen, alvorens verder te reizen, zoals regenwulpen op het wad, dwergmeeuwen op het water en tapuiten op het land. En er zijn er die bij ons overwinterden maar die zich nog voorbereiden op de reis naar hun Arctische broedplaatsen, zoals strandlopers, brandganzen en smienten.

Op koningsdag zag ik mijn eerste gierzwaluwen en mijn eerste koekoeken. De giertjes zag ik boven Haarlem, de koekoeken in Zuid-Flevoland. Daar staan jonge loofbossen, waarvan sommige in vijftig jaar tijd dankzij de vruchtbare klei even hoog en rijp zijn als de oudere bossen op zandgronden. Je komt er veel soorten zangvogels tegen, waaronder verrassende soorten als appelvink, goudvink en wielewaal. De laatste zag ik nog niet, de eerste allebei wel, evenals matkopmezen, tuinfluiters, braamsluipers, nachtegalen en cetti’s zangers, zuidelijke klimaatimmigranten die zich bijna nóg verborgener houden dan nachtegalen en vanuit het struikgewas nóg harder zingen.

Dankzij al die zangvogels zijn de Flevolandse bossen geliefd bij koekoeken. Ik hoor er een, die ik zie landen in een kale boomtop. Verderop koekoekt een ander, en de eerste vliegt eropaf. Even wordt er druk gekoekoekt, dan is nr. 2 afgedropen en keert nr. 1 terug naar zijn boomtop.

(Natuurdagboek Trouw donderdag 30 april 2020)

DELEN
Reacties zijn gesloten.