Wespendieven op film

Wespendieven op film

Jonge wespendief valt zijn moeder aan. Foto René Riem Vis
Jonge wespendief valt zijn moeder aan. Foto René Riem Vis

In 2016 werd een paartje wespendieven ontdekt in het Katlijker Skar, Friesland. Ze legden twee eieren, waarvan er een uitkwam. Roofvogelonderzoeker René Riem Vis hing een camera in de boom ernaast. De camera legde vast dat er een ander, bleker mannetje op bezoek kwam. Het jong was al veertig dagen oud en stond op het punt van uitvliegen. Het keerde zijn rug naar de indringer en negeerde hem.

Uit de beelden bleek dat het jong zestien dagen eerder zijn eigen moeder wel een keer woest te lijf ging. Hij greep haar met zijn klauwen in haar borst. Zij herstelde de orde en het jong schikte zich. “Droomde hij misschien dat ie door een havik belaagd werd?” vraagt René zich af. René schreef erover in roofvogelblad De Takkeling nr. 27/2. Het jong vloog uit.

Wespendieven zijn grote roofvogels die hun kuikens wespenraten voeren. Ze zijn aan hun verenkleed individueel herkenbaar op de camerabeelden. Dit bleek een paartje te zijn dat eerder in Oranjewoud nestelde, vier kilometer verderop.

In 2013 hadden ze op 23 meter hoogte in een spar een nest gebouwd, dat uit de boom waaide. Het jaar erop nestelden ze op dezelfde plek. Tot eileg kwam het niet, maar in 2015 wel. Toen arriveerde op 21 mei het mannetje dat begon te nestelen. Drie dagen later voegde zich het vrouwtje bij hem. Op 1 juni lag er een ei, twee dagen later een tweede. De kuikens werden opgegeten door een boommarter. De moedervogel bracht nog vijf dagen raten naar het lege nest.

Een jaar na de kuiken-moeder-confrontatie keerden de twee vogels op 15 mei 2017 samen terug in het Katlijker Schar. Hun nest bleek door nijlganzen in bezit te zijn genomen. De wespendieven vlogen weg. “Daarna hebben we de moeder niet teruggezien”, vertelt René. “De vader had in 2018 een nieuw nest en een andere vrouw, met wie hij twee jongen grootbracht. In 2019 maakte hij met diezelfde vrouw weer een nieuw nest, en hadden ze alweer twee jongen.”

(Natuurdagboek Trouw maandag 9 maart ’20)

DELEN
Reacties zijn gesloten.