Wendbare zeearend steelt vis en eet buizerd

Wendbare zeearend steelt vis en eet buizerd

Zeearend. Foto Martin Kroon
Zeearend. Foto Martin Kroon

In 2006 broedden er voor het eerst zeearenden in Nederland, en gemiddeld kwam er ieder jaar een stel bij. Natuurfotograaf Martijn de Jonge schreef een boek over die imposante roofvogels (24,50 KNNV), met veel prachtige foto’s.

Het viel Martijn op dat zeearenden vaak gepest worden door buizerds. Dat kan riskant zijn. Buizerds zijn vrij grote roofvogels, maar veel kleiner dan zeearenden met hun soms wel tweeënhalve meter spanwijdte. Nu staan die bekend als log en traag en dus niet zo gevaarlijk, maar dat is onterecht. Ze zijn verrassend snel en wendbaar. Behendig stelen ze vissen van visarenden. Martijn vertelt over een visarend die met zijn eerste vangst direct naar een zeearend vloog en de vis afstond, om vervolgens een nieuwe vis te vangen. Dat scheelde hem blijkbaar een schermutseling die hij toch zou verliezen.

In De Zeearend in Nederland beschrijft Martijn een aalscholverkolonie waar wilde paniek uitbrak, toen zich zeearenden aandienden. De aalscholvers stortten zich van hun nesten, waarbij ze hun eigen eieren stuk gooiden en hun jongen onbewaakt achterlieten. Hun angst is begrijpelijk. Sommige zeearenden overmeesteren aalscholvers met een volle krop, scheuren die krop open en stelen de vis. Aalscholver zelf smaakt niet.

Zeearenden eten trouwens veel gevogelte, zelfs buizerd staat op het menu. Soms plukken zeearenden buizerdjongen van hun nest, om aan hun eigen kuikens te voeren. Vandaar die vijandigheid van buizerds! Martijn las een artikel over een paartje in Duitsland, dat buizerdnesten afstroop en zeventien jonge buizerds naar het eigen nest bracht. Daar leefden ze nog een tijd, voor ze door de arendkuikens werden opgegeten. De buizerdjes aten mee van de andere prooien die de arenden serveerden.

Het jaar erop werden weer jonge buizerds aangevoerd, meer dan het enige arendjong op kon. Twee overleefden het, en vlogen zelfs uit, samen met de jonge arend.

(Natuurdagboek Trouw vrijdag 21 februari ’20)

DELEN
Reacties zijn gesloten.