Weidevogels

Weidevogels

Doodgemaaid gruttokuiken in grasland© Astrid Kant

Mooie foto’van grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters staan er in het boek Weidevogels (uitgeverij Roodbont, €29,95)€ 29,95€ 29,95 van weidevogelfotograaf Astrid Kant. Ook slobeend, zomertaling, veldleeuwerik, watersnip en kemphaan staan erin, maar niet zo vaak, want die vroegere weidevogels zijn uit ons boerenland verdreven door de almaar vroegere maaidatum, de intensieve bemesting, het ruilverkavelen, egaliseren en ontwateren van het land, het planten van kleine populierenbosjes waarin buizerds nestelen, het land zo inrichten dat alleen kraaien en vossen er uit de voeten kunnen. Zo, dat hebben we weer gehad.

Regelmatig verschijnen er boeken over weidevogels. Soms wel vier per jaar. Als we straks de vogels zelf niet meer hebben, hebben we tenminste nog boeken over ze.

Grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters vormen het kwartet dat we tegenwoordig nog kunnen zien en horen, soms zelfs allevier tegelijk. Prachtig is dat. Maar we moeten steeds beter zoeken. Enorme weidegebieden zijn al leeg. Grutto’s komen nauwelijks nog aan kuikens toe. Al in mei en juni verzamelen ze zich op hun na-broedse verzamelplaatsen. De eieren en kuikens zijn vertrapt door koeien, stukgemaaid door maaimachines, geklutst door mestinjectors of geplet door de mestslang die de mestinjector voedt, verhongerd op het insectenarme raaigras, of opgegeten door huiskat, hofhond, vos, kraai, reiger of buizerd tegen wie op het biljartlaken geen dekking te vinden is. Op deze manier raken we de grutto kwijt, behalve in een paar speciaal voor weidevogels beheerde weidereservaten.

Dat is trouwens niet onmogelijk. Het kan als we maar willen, en hoe het moet staat in dit boek, waar trouwens ook wat slordigheden in staan. Zo horen tureluurs volgens een fotobijschrift tot de snippen. Maar verder is het een sympathiek boek.

DELEN
Reacties zijn gesloten.