Twee keer Plaat

Twee keer Plaat

Rottumerplaat. Foto Martin Kroon
Rottumerplaat. Foto Martin Kroon

Kort na elkaar verschenen er twee boeken over Rottumerplaat. Nou zijn er onderwerpen waarover je niet genoeg kunt lezen, en Rottumerplaat is daar beslist een van. Het eilandje is telkens anders en voortdurend in beweging. In het westen kalft het af, in het oosten breidt het zich uit.

Drie lentes en zomers (2015-2017) hadden Barwolt Ebbinge en zijn vrouw Doortje Dallmeijer het door de rest van de mensen onbewoonde eiland voor zichzelf. In 2019 hadden Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst dat voorrecht. Hun boeken zijn allebei zo aanstekelijk geschreven, dat ik de wind hoor gieren, het zand voel stralen, het slijk ruik en de regen- en vogelwolken zie.

Ooit zat ik een week op Rottumeroog, en een week op Griend. Rottumerplaat heb ik slechts een dag bezocht. Wel zie ik het vaak liggen, vanaf de oostpunt van Schiermonnikoog, waar een vergelijkbare euforie zich van mij meester maakt, een euforie die te danken is aan de weidsheid, de afwezigheid van mensen en de aanwezigheid van de elementen, vogels, zeedieren, kustplanten. Wie denkt dat de Oostvaardersplassen met hun intensieve veehouderij een wildernis zijn, zou eens naar de oostelijke Waddenzee moeten komen. Nergens in Nederland krijgen land en zee zo vrij spel als daar, nergens komt Nederland zo in de buurt van wildernis.

De belevenissen van de onbewoond-eilandbewoners overlappen elkaar. Beide boeken zijn een liefdesverklaring aan het eiland, aan de wadden, aan de natuur. Barwolt let wat meer op eidereenden en is iets wetenschappelijker, Aaldrik op scholeksters en schrijft wat filosofischer, Nicolette probeert groenten te kweken. Gelukkig groeit er zeekraal op Plaat.

Niet alleen wadvogels waarderen het eiland. Er staan inmiddels bomen en dus broeden er buizerds. Er is bebouwing waar boerenzwaluwen nestelen. Er is zoet water en voilà: waterhoen en waterral. Zelfs een ijsvogel meldt zich.

Barwolt Ebbinge – Rottumerplaat, AtlasContact, 24,99
Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst – Terug naar Rottumerplaat, Kleine Uil, 29,95

(Natuurdagboek Trouw donderdag 5 maart ’20)

DELEN
Reacties zijn gesloten.