Steltlopertrek

Steltlopertrek

Kanoetstrandlopers + steenlopers. Foto Koos Dijksterhuis
Kanoetstrandlopers + steenlopers. Foto Koos Dijksterhuis

De trek van steltlopers is in volle gang. Steltlopers zijn vogels met sterke, vaak hoge poten. Geen reigers, geen hoenders, maar grutto’s, strandlopers, snippen, ruiters en plevieren. Momenteel doen veel soorten die in het hoge noorden hebben gebroed, Nederland aan op hun reis naar het zuiden.

Op Schiermonnikoog scharrelen bonte strandlopers rond op het wad, dribbelen drieteenstrandlopers langs de waterlijn op het strand, en arriveren groepen kanoetstrandlopers (op de foto in gezelschap van steenlopers).

Voorts zijn er steenlopers, bontbekplevieren, zwarte ruiters en oeverlopers en een enkele kleine strandloper. De laatste is zo groot als een mus. En er zijn de vogels die er in de zomer al waren: kievit, tureluur, scholekster, grutto en wulp. De wulp is onze grootste steltloper: dankzij zijn grote kromme snavel eet hij wel zestig centimeter. De grutto is ook vrij groot. In september komen ook rosse grutto’s en regenwulpen voorbij, de noordelijke neven van grutto en wulp.

Het leuke van die noordelijke steltlopers is dat vele nooit een mens hebben gezien en niet weten hoe gevaarlijk dat wezen kan zijn. Ze vluchten wel als je te dichtbij komt, maar komen soms naar je toe als jij  je niet verroert, zeker als de vloed opkomt. Het vereist dan zelfbeheersing om geen fototoestel (of telefoon) te op te diepen. Want dan snorren ze weg, met een piepje als afscheidsgroet. De truc is die camera al klaar te houden. Met de zon achter je krijg je goed licht en zien de vogels jou minder goed.

Al wachtend kun je mijmeren over de afstand die kanoetstrandlopers hebben afgelegd. Van Groenland hopsakee naar Nederland. Of kleine strandlopers: van Noord-Siberië in één ruk drieduizend kilometer. En die dappere drieteentjes die uit Noord-Groenland komen, en hetzij  bij ons overwinteren, hetzij doorvliegen, tot soms Namibië aan toe.  Een half ons met veren, twaalfduizend kilometer op eigen kracht.

(Natuurdagboek Trouw maandag 4 september ’23)

DELEN
Reacties zijn gesloten.