Ritueel slachten

Ritueel slachten

© Koos Dijksterhuis

Religie is een slechte basis voor beleid. In Afghanistan worden verliefde mensen door een joelende bende vlasbaardige lefgozers met stenen doodgegooid. Inquisitie, kruistochten, slavenhandel, kolonisatie – alles had Gods heil en zegen. In Nederland houden we kerk en staat gescheiden, op enkele uitzonderingen na. Je mag vrouwen kiesrecht ontzeggen, als dat moet van je geloof. Je mag homoseksuelen niet discrimineren, tenzij het van je geloof moet. Christelijke ambtenaren weigerden homostellen te huwen, scholen ontsloegen homoseksuele docenten.

Voor hun geloof grijpen mensen naar de wapens en verloochenen ze hun kinderen. Met de bijbel in de hand werd op mijn basisschool de vader geprezen, die op bevel van God zijn zoon ritueel wilde slachten. Abraham en Izaäk. Ik hoopte dat mijn vader minder godsdienstig was.

Nu staat rituele slacht van dieren ter discussie. Moslims en joden eisen het recht op biefstuk waarvoor een koe geleden heeft. Religie…  je kunt er alle kanten mee op. De natuur wordt tegelijk uitgebuit en beschermd omdat de mens Gods rentmeester is.

Er zijn nog tijgers op Sumatra omdat een volk die tijgers ziet als heilige geesten of als voorouders. In Ghana waar het bushmeat op raakt, wordt een apenvolk beschermd en aanbeden omdat het heilige geesten of voorouders zijn. Sommige Europeanen laten een oude eik, linde of meidoorn staan omdat er elfen in huizen of de boom anderszins geestrijk is.

Ik hoop dat moslims en joden hun geloof in rituele slacht afzweren. Maar een verbod? Gelovigen laten zich door geen gebod niet van God houden. Daarbij lijkt een verbod in deze PVV-tijden sterk op moslimpje pesten. Bovendien lijdt die rituele slacht af van ernstiger dierenleed. In de bio-industrie bijvoorbeeld.

DELEN
Reacties zijn gesloten.