Regenworm lijdt klimaatverlies

Regenworm. Foto Koos Dijksterhuis
Regenworm. Foto Koos Dijksterhuis

Laatst hoorde ik iemand ‘klimaatwinst’ zeggen. Vroeger was iets milieuvriendelijk, nu boeken we klimaatwinst. Het zijn allebei bedrieglijke termen. Milieuvriendelijk betekent dat iets minder schadelijk is, maar het is nog steeds schadelijk. Klimaatwinst betekent dat er minder CO2 wordt uitgestoten, maar er wordt nog steeds CO2 uitgestoten. Tel uit je winst.

Maar hoewel het klimaat het milieu verdringt, zijn die twee niet bepaald hetzelfde. Sommige zaken zijn heel milieuvriendelijk maar leveren een klimaatverlies op van wat heb ik jou daar. Regenwormen bijvoorbeeld.

Regenwormen zijn goed voor de bodem en een tuin vol regenwormen is een goede tuin. Regenwormen ventileren de grond, veranderen uw keukenafval in compost en breken dode bladeren af. Allemaal heel milieuvriendelijk. Daarom worden regenwormen ook gekoesterd in de biologische landbouw. De gangbare landbouw is met al die drijfmest een bron van klimaatverlies, maar biologische landbouw is milieuvriendelijk en zal ook wel klimaatwinst opleveren.

Maar nee, door hun nijvere afbraakwerk zorgen regenwormen juist voor een gestage stroom broeikasgassen de atmosfeer in. Dat bleek eerder dit jaar uit metingen door onderzoekers van universiteiten in Wageningen, Californië, Colombia en Dublin. Al die instituten buigen zich over de regenworm, die kooldioxide en lachgas uit plantenresten vrijmaakt. De broeikasgassen ontsnappen via de wormengangen de lucht in. Daarbij hebben regenwormen een weelderige darmflora vol bacteriën die lachgas produceren, en lachgas sorteert een nog veel sterker broeikaseffect dan kooldioxide. Al met al wordt de uitstoot van lachgas uit een bodem door de wormen verhoogd met 42 procent en de uitstoot van kooldioxide met 33 procent. En als die wormen dat nou zouden compenseren door ondertussen dezelfde stoffen vast te leggen in humus. Maar nee, regenwormen zijn klimaatverliezers.

(Natuurdagboek Trouw 18 okt. 2013)

Regenworm lijdt klimaatverlies
DELEN