Lijster uit, in, uit het nest

Lijster uit, in, uit het nest

Zanglijster jong. Foto Koos Dijksterhuis
Zanglijster jong. Foto Koos Dijksterhuis

Op Schiermonnikoog kijk ik of Wim en Stella thuis zijn. Jazeker, Stella staat buiten met een schaal waarover ze een doek heeft gedrapeerd. Wim komt aanzetten met een ladder…

Ik blijk als geroepen te komen want Wim (naar eigen zeggen 84, maar volgens mij hooguit 74) dreigt die ladder te bestijgen. Stella (veel jonger) ziet mij dat liever doen. Ze gluurt even onder de doek. Daar koestert ze een jonge zanglijster. “Die is uit het nest gevallen! Ik hoorde een bons en hij lag op de grond.”

Mijn hemel, wat nu? In een klimplant tegen de muur van hun oude, eilander woning zie ik inderdaad een nest. Moeder of vader zanglijster steekt er met haar of zijn kop en staart uit, snavel omhoog. Dat kuiken moet maar weer het nest in. Ik klim op de ladder en wil de broedende lijster fotograferen, maar die wil dat zelf niet – hij of zij vliegt weg.

Ik kijk en zie twee jonge lijsters in het nest, al goed in de veren en behoorlijk groot, net als de avonturier in Stella’s schoot. Zou die al uitgevlogen zijn? In dat geval vliegt ie wel weer uit. Voor de zekerheid zet ik hem terug. Ik til hem voorzichtig op en zet hem erbij. Het past niet, ik probeer de twee kuikens in het nest een beetje opzij te duwen om plaats te maken, maar de gevallene komt toch half op een broer of zus terecht.

Ladder weer weg, klaar. Daar verschijnt broeder Paulus, één van de monniken die het oude en statige Rijsbergen gekocht hebben, de bofferds. Stella is zeeschilder en ziet in navolging van filosoof Ulrich Libbrecht de natuur als de buitenkant van God. Paulus en zij hebben spiritualiën te bespreken. Wim is een van ’s lands grootste plantenkenners. Hij vertelt dat er bij paal 1 een uiterst zeldzame plant staat: zeemosterd. “Zeemonster?” versta ik. Over die plant de volgende keer meer.

Een week later mailt Stella dat de lijsters zijn uitgevlogen en dat ze denkt dat het goed is gegaan, zonder tussenkomst van katten.

(Natuurdagboek Trouw vrijdag 30 aug. 2019)

DELEN
Reacties zijn gesloten.