Lentelied in Duitsland

Lentelied in Duitsland

Veldleeuwerik. Foto Koos Dijksterhuis
Veldleeuwerik. Foto Koos Dijksterhuis

Met vriendin en vrienden was ik in Duitsland. Drie dagen in Havelland, drie in Wendland. Het zijn twee topgebieden voor akkervogels, en aangezien ik een boek schrijf over de veldleeuwerik (begin maar vast te sparen voor een gesigneerd exemplaar!) kwam me dat goed uit.

Havelland ligt in voormalig Oost-Europa, Wendland in voormalig West-. Havelland heeft veel vlakten: grasvlakten en akkers. De akkers zijn groot, de communisten van weleer leden aan grootheidswaan, maar deden minder aan bewerking en bemesting. De granen staan er minder hoog en minder dicht dan in het voormalige vrije westen. Dat grootschalige maar dun gezaaide gras en gewas, met ruimte voor bloemen en insecten, is ideaal voor veldleeuweriken.

We zagen een baaierd aan akkervogels: grauwe gorzen, paapjes, kneuen, gele kwikstaarten, kiekendieven. De regionale beroemdheden waren er ook. In de verte zagen we tien grote trappen: een hen en negen hanen. Dat zijn de grootste vogels van Europa, een soort kalkoenen die zich in opgewonden staat bijna binnenstebuiten keren en in wapperende reuzenplumeaus veranderen.

En steeds klonk er dat heerlijke lentelied van veldleeuweriken, hoog tegen de blauwe of witte hemel.

Wendland ligt in een West-Duitse, oostwaarts uitstekende bocht in de Elbe. Het is een door de agro-industrie vergeten stukje dat niet dood geboerd is. Anders dan in Havelland zijn de akkers er klein en omzoomd met bos en houtwallen. Mijn goede kennis en plantenkenner Fred Bos heeft er een populatie bijna uitgestorven roggelelies ontdekt. Die groeien in rogge-akkers. Langs die akkers staan bejaarde eikenbomen en laat door eiken omzoomde roggevelden nou de biotoop zijn van de in Nederland uitgestorven ortolanen, kleurige gorsachtige zangvogels. De rogge kwam net op, voor de lelies moet je in juli komen, maar een vroege ortolaan zat al te zingen.

En steeds klonk er dat heerlijke lentelied van veldleeuweriken.

(Natuurdagboek Trouw woensdag 17 mei ’23)

DELEN
Reacties zijn gesloten.