Grauwe gans zwart gemaakt

Grauwe gans zwart gemaakt

Grauwe gans, Foto Koos Dijksterhuis

De nieuwste verdelgingsplannen voor grauwe ganzen zijn ze te doden op het nest. Ganzen grazen te veel riet, gras en graan. Voor winterse ganzenvraat krijgen boeren schadevergoeding. Maar het gaat om broedvogels, vooral grauwe ganzen.

Vogelbescherming schaarde zich vorig jaar achter het ganzenakkoord over ganzenbestrijding. Later is dat akkoord door CDA-rentmeester Henk Bleker geschonden met ‘s mans oplossing er flink op los te schieten. Vogelbescherming had zich er beter verre van kunnen houden. De club wilde met het ganzenakkoord ergere slachtingen voorkomen, maar heeft er leden door verloren en met Bleker bleek het lastig afspraken maken.

In 2003 vertelden ganzen nog een succesverhaal. Vogelbescherming organiseerde trots een Tour de gans. Op Neerlands weilanden groeit louter Engels raaigras, en dankzij de mest groeit er veel van. Laten ganzen nou gek zijn op Engels raaigras! Zij vermenigvuldigden zich. Intussen krijgt Nederland ‘s winters één, misschien wel twee miljoen ganzen op bezoek.

Grauwe ganzen broedden tot 1909 bij ons. De rietmoerassen waren drooggelegd, en grauwe ganzen werden bejaagd. Exit gans. In 1950 was er weer een nest in de jonge Noordoostpolder.

De Oostvaardersplassen bleken een goudmijn voor grauwe ganzen. Ze werden door natuurbeheerders met gejuich binnengehaald. De ondiepe plassen zouden dichtgroeien met riet, de ganzen hielden het water open.

Nu eten ze te veel riet. In Trouw las ik dat grauwe ganzen zijn uitgezet of afstammen van verwilderde boerenganzen. Het moet niet gekker worden met het zwart maken van grauwe ganzen. Boerenganzen stammen van hen af, niet andersom.

We richten ons land perfect in voor ganzen en klagen vervolgens over ze. We vinden vogels alleen leuk, zolang het slecht met ze gaat.

DELEN
Reacties zijn gesloten.