Een vruchtbare kring van paddestoelen

Weidechampignon. Foto Koos Dijksterhuis
Weidechampignon. Foto Koos Dijksterhuis

Ze zijn meestal klein en rond, in de keuken tenminste, als ze uit hun supermarktbakje komen en gesneden en in de pan gehakt worden. In het wild zijn champignons vaak een stuk groter. Ook zijn ze niet altijd bol. Integendeel, de weidechampignon heeft vaak genoeg een flaphoed, met een golvende rand. De lamellen onder die hoed zijn gebroken wit tot rossig. De hoeden kunnen groter worden dan tien centimeter en staan vaak in een heksenkring. De heksenkring van weidechampignons waarin het exemplaar op de foto zich bevond, was een prachtige cirkel. Er zijn meerdere soorten paddestoelen die heksenkringen vormen.

De paddestoelen in een heksenkring zijn allemaal hoeden van dezelfde zwam. De zwam leeft ondergronds als een ragfijn netwerk van schimmeldraden. Meestal blijft de zwam onzichtbaar onder de grond, maar soms vormt ie paddestoelen om sporen te laten verspreiden. De bovengrondse paddestoelen zijn dus een soort vruchten van de ondergrondse zwam. Een heksenkring ontstaat als de zwam alle kanten opgroeit, steeds verder naar buiten, naar nieuwe bodem die nog vol voedingsstoffen zit. De zwam groeit niet als een steeds wijdere, naar buiten kabbelende rimpeling in een vijver, maar als een wiel met steeds langere spaken: de groeiende schimmeldraden. Aan het eind van een schimmelspaak kan een paddestoel groeien.

Binnen een heksenkring heeft de zwam de voedingstoffen in de bodem al opgesoupeerd. In gras wordt een kring van weidechampignons of andere zwammen vaak opgeluisterd door een donkergroenere kleur van het gras. Het gras is er ook hoger dan het andere gras. Dat komt doordat afgestorven en rottende paddestoelen voor bemesting zorgen en doordat de zwam voedingsstoffen morst. Al voordat de zwammen verschijnen, wordt het gras er weelderiger.

(Natuurdagboek Trouw dinsdag 9 dec. 2014)

Een vruchtbare kring van paddestoelen
DELEN