Een sceptisch klimaat

© Koos Dijksterhuis

Afgelopen zomer schreef ik dat de PVV klimaatverandering ontkent en dat, als het klimaat toch zou veranderen, het niet aan de mens en zijn uitlaatgassen ligt. Dat het klimaat verandert, blijkt de partij niet te ontkennen, mailde PVV-er Richard de Mos als reactie op mijn strukje. Een hele geruststelling! Hij eiste zelfs een rectificatie. Bij dezen. Deze PVV-er schamperde afgelopen winter nog dat er van die klimaatverandering weinig te merken viel, omdat er sneeuw en ijs lag. Ook al was 2010 het warmste jaar op aarde ooit.

Maar bij de PVV gaat het om meningsuiting, meningen zijn voor die partij belangrijker dan feiten, althans, zolang de partij die meningen deelt. De Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen heeft vorige week een klimaatrapport uitgebracht, waarin de conclusies van het door De Mos verguisde klimaatpanel IPCC zijn getoetst. Die conclusies worden bevestigd. Dat bijna alle wetenschappers ter wereld telkens weer vaststellen dat de door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen bijdraagt aan klimaatverandering, doet De Mos niets. Hij houdt vast aan zijn mening dat die hele ‘klimaathysterie’ niets te maken heeft met luchtvervuiling door mensen.

De PVV wil een rechtse volkspartij zijn en verfoeit alles wat naar links neigt. De Mos zei een keer in De Pers dat antikapitalisten de klimaatverandering als excuus gebruiken om tegen autorijden, vlees eten en consumeren te ageren. Die zuurpruimen misgunnen hem zijn autootje en karbonaadje. Zelf lijkt hij twijfel te zaaien over een groot gevaar als klimaatverandering, om onbekommerd te kunnen blijven autorijden en vlees eten. Hij kan tevreden zijn: ons jaarlijkse energieverbruik is van 1995 tot 2007 met 11 procent gegroeid. De luchtvervuiling groeide mee.

Een sceptisch klimaat
DELEN