Een eenzame ibis

Een eenzame ibis

Zwarte ibis. Foto Koos Dijksterhuis
Zwarte ibis. Foto Koos Dijksterhuis

Bij Ezumakeeg, aan de Friese kant van het Lauwersmeer, zijn vaak veel vogels te zien, ook zeldzame. Na de lente barstte het gebied open van de droogte, terwijl het water er eerder te diep was voor waadvogels. Staatsbosbeheer had een tunneltje geopend onder het weggetje door, zodat de aangrenzende natuurweilanden drassig waren.

Daar scharrelden kemphanen, bosruiters, steltkluten, watersnippen, plevieren, strandlopers, allerlei soorten eenden, grutto’s en kieviten. Sommige namen maatregelen ter voorbereiding van een gehoopt broedsucces, andere van een vlucht naar het noorden.

Een man tuurde door zijn op een paal gelegde verrekijker. Ik groette hem en vroeg of ie veel gezien had. Er volgde een opsomming van benijdenswaardige waarnemingen, op een toon alsof dat voor hem dagelijkse kost was. Er zaten twee zeldzaamheden bij die net in een zwerm andere vogels waren weggevlogen. Hij eindigde zijn verslag met: ‘En de zwarte ibis natuurlijk’. Zwarte ibis? ‘Ja kom je daar niet voor dan?’ Nee, maar ik wil hem best zien hoor. ‘Hij vloog naar het zuiden.’

Ik begaf mij stapvoets zuidwaarts, goed oplettend. En waarachtig, even later zag ik hem parallel aan het weggetje meestappen, door een blank staande greppel.

Mijn eerste zwarte ibis zag ik op mijn eenentwintigste, in Turkije. Die was dood en vergaan; maar zijn kop met de kromme snavel zat er nog aan. Die snavel doet de vogel lijken op een grote wulp. Hij is donkerder dan een wulp, maar niet zwart. In de zon zie je dat de borst en hals glanzend kastanjebruin zijn.

Later zag ik zwarte ibissen in Roemenië en buiten Europa. Dit was mijn eerste in Nederland. Toch worden ze jaarlijks gezien. Zwarte ibissen zwerven vaak rond. Ze zouden best in Nederland kunnen gaan broeden. Dat doen ze net als blauwe reigers in bomen en in kolonies. Een kolonie is misschien geen vereiste, maar twee ibissen (m/v) zijn toch wel nodig voor een broedgeval.

(Natuurdagboek Trouw maandag 24 juli ’23)

DELEN
Reacties zijn gesloten.