De natuur wordt afgeschaft

Corsicaanse den, © Rob Bijlsma

Nooit kreeg ik een goed bedoeld goeddoelbericht zo vaak in mijn mailbus als de petitie van Natuurmonumenten tegen de bezuinigingen op het natuurbeheer.

Die bezuinigingen zijn tekenend voor de partij van de minister en staatssecretaris die over natuurbeleid beslissen: het CDA. Geen partij heeft zo’n hekel aan natuur als het CDA. Het CDA lijkt er naar te streven de natuur op te heffen. De PVV vindt natuur alleen acceptabel als decor van snelwegen waarover het partijkader met minimaal 130 per uur kan jakkeren. De VVD is een ietsepietsie verdraagzamer qua natuur, mits er in gezeild, gegolfd en gebarbequed kan worden. Als we met elkaar die drie partijen in het zadel helpen, moeten we niet verbaasd zijn dat de natuur wordt afgeschaft. Elk volk verdient de regering die het heeft, om met Lenin te spreken.

Maar pakt die bezuiniging op natuurbeheer wel zo negatief uit? De Ecologische Hoofdstructuur staat op de tocht! Ja, maar in Flevoland betaalt de provincie nu zelf het Oostvaarderswold dat de Oostvaardersplassen met het Horsterwold verbindt. En dat is bepaald geen overhoekje. Dat is een strook van negen bij twee kilometer, 1800 hectare. Kijk dan eens naar de verbindingszones die elders gepland zijn. Op de kaart zien ze er leuk uit, met veel blauw, groen, geel en met beloftevolle pijlen. Je ziet de planten en dieren al door het land huppelen. Maar als je dan leest dat die stroken vijftig meter breed zijn en uit de gebruikelijke instantnatuur zullen bestaan met grote grazers… Dat ze de niettemin levensader moeten zijn van loopkevers, ringslangen, vlinders, vogels, vleermuizen, otters en dassen, maar ook van wandelaars, fietsers en kanovaarders die om de zoveel kilometer een pannekoekenhuis willen. Een loopkever deinst terug voor een fietspad, voor otters ligt in de plassengebieden al een infrastructuur uitgerold, vogels vliegen aardig over ontbrekende schakels heen, ringslangen en boomkikkers houden niet van grote grazers. En hoe bijzondere planten zich door distels en brandnetels moeten verplaatsen? Ik vrees dat alleen die grote grazers en bijvoorbeeld vossen moeiteloos gebruik maken van zulke corridors. Grote grazers zijn al bijna overal en wie wil vossen in gebieden met op de grond broedende vogels? Soms zijn dieren juist gebaat bij hun splendid isolation. Noordse woelmuizen bijvoorbeeld verdwijnen zodra de veel algemenere aardmuis arriveert. Voor verbindingen tussen natuurreservaten is veel te zeggen, maar ik heb liever weinig goeds dan veel slechts.

Daarbij krijg ik de indruk dat er van natuurgeld naast Ecologische Hoofdstructuren vooral wildroosters, picknickbanken, bezoekerscentra, paden, prullebakken betaald worden. En natuurlijk graafmachines en bomenkapmachines. In de Takkeling, het blad van de Roofvogelwerkgroep, schrijft Rob Bijlsma over een stuk naaldbos in Planken Wambuis dat gekapt is. Het bos was 150 jaar oud, er kwamen vrijwel geen mensen, het had zijn vogels, zijn planten, varens en paddestoelen. Maar ja, zand en hei zijn ook mooi en het waren Corsicaanse dennen en alles van buitenlandse afkomst is verdacht. Tijdens de kap broedde er een paartje havik in het bos. Gelukkig waren de houthakkers zo coulant de nestboom te laten staan. Toen stond er één naaldboom met haviknest op een kapvlakte, zie foto. Er zijn nog jongen uitgevlogen ook. Dit alles geschiedde in een terrein van Natuurmonumenten.

Maar wacht, ik vrees dat bezuinigingen geen invloed hebben op de kaplust van natuurbeheerders. Want het hout levert zoveel geld op, dat het kappen ‘budgetneutraal’ is.

Die petitie, ik onderteken hem niet.

De natuur wordt afgeschaft
DELEN