De dodelijke val op kwelder

De dodelijke val op kwelder

© Bruno Ens, Ondergelopen kwelder Schiermonnikoog (19-06-2010)

Zaterdag 19 juni blies bij springvloed een noordenwind de Noodzee het wad van Schiermonnikoog op. Het water rees en de kwelder van Schier overstroomde. Een kwelder is buitendijks land, aangeslibd door de zee. Een overstroming op zijn tijd hoort erbij. Maar in de zomer? Ik heb het idee dat het vaker in de zomer stormt dan vroeger en dat de Schiermonnikoger kwelde bijna jaarlijks blank staat. Dat de veldmuizen dan op de vlucht slaan naar hogere delen, waar mantelmeeuwen ze opwachten. En dat de nesten van lepelaars, sterns, meeuwen en scholeksters wegspoelen. Maar ik heb zo vaak het idee. In dit geval wordt het bevestigd door Nederlandse en Duitse biologen onder leiding van Bruno Ens van Sovon Vogelonderzoek. Een dag voor de vloed schreven zij in het Journal of Applied Ecology over hun onderzoek. Ze concluderen dat de kwelders steeds vaker overstromen, vooral in juni en juli als vogels eieren en kuikens hebben. Het overstromingsgevaar neemt nog toe ook. Voor scholeksters, wier levenswijze al tientallen jaren wordt onderzocht, betekent dat een bijna wisse verdrinkingsdood. Er zullen nog wel kuikens groot worden, maar niet genoeg om het aantal scholeksters op peil te houden. Visdiefjes broeden op de laagste delen van de kwelder en wel, vult u zelf maar in. Die lage kwelders zijn geliefd bij visdiefjes, omdat ze nog niet zo begroeid zijn.

De aanleg van nieuwe kwelders is één van de plannen om de Waddenzee te beschermen tegen de zeespiegelstijging. De onderzoekers waarschuwen dat die jonge kwelders altijd laag liggen en vaak overstromen. Als vogels er gaan broeden en vervolgens wegspoelen, worden die goedbedoelde kwelders een dodelijke, ecologische val.

DELEN
Reacties zijn gesloten.