De boertjes komen

De boertjes komen

Boerenzwaluw. Foto Henk Strietman
Boerenzwaluw. Foto Henk Strietman

De schrale wind uit Siberië weet het lentegevoel van een felle zon in een helderblauwe, vliegtuigstreepvrije hemel niet te verdrijven. Ook volgens de kalender is de lente begonnen. De dag is nu langer dan de nacht en de natuur barst van levenslust.

Henk Strietman uit Bilthoven zag al boerenzwaluwen vliegen, na hun duizenden kilometers lange vlucht uit tropisch Afrika. Daar brachten ze de winter door. Intussen zijn de snelle, slanke vogels met hun twee lange staartpunten de hele Sahara alweer overgestoken. Ze zullen wel hongerig zijn. Ik kan me nauwelijks indenken dat er al genoeg insecten in Nederland zijn om hun maagjes te vullen. Hopelijk hebben ze nog wat vet op de botten.

Er zijn volgens Sovon naar schatting 210 tot 280 duizend broedparen in Nederland. Zulke talrijke vogels worden niet altijd nauwkeurig geteld. Vogelaars tellen liever roofvogels op een slaapplaats dan honderdduizenden kleine vogels in boerenschuren. Dat de soort de afgelopen decennia achteruit is gegaan, staat echter wel vast.

Maar er zijn er nog altijd veel en binnenkort wordt hun massale intocht verwacht. Dan jakkert er een onafgebroken stroom zwaluwen langs de duinen, deels met bestemming Duitsland en Denemarken, deels uitzwermend over Nederland. Overal duiken ze op, vaak laag voorbij scherend.

Boerenzwaluwen metselen hun nesten in de hoeken van de plafonds van afdaken, portieken en schuren. Minder dan huiszwaluwen broeden ze onder de dakgoot op gevels. Mocht u ze niet uit elkaar kunnen houden: huiszwaluwen zijn iets kleiner en gedrongener, en zwart in plaats van donkerblauw, met een spierwitte stuit en een korter staartje. Die komen binnenkort ook aan, iets later dan de boertjes.

Zwaluwen zijn echte vliegers. Boerenzwaluwen zitten echter ook graag op hekken en draden, soms met honderden bij elkaar. En in de lente zijn ze op de grond te betrappen, als ze modder verzamelen voor hun nestjes.

(Natuurdagboek Trouw woensdag 25 maart ’20)

DELEN
Reacties zijn gesloten.