Broeden in de bus

Broeden in de bus

Brievenbusnest. Foto Koos Dijksterhuis
Brievenbusnest. Foto Koos Dijksterhuis

Uit de nestkast in mijn tuin vliegt een koolmees. Kauwen slepen takjes naar mijn dak. Een spreeuw inspecteert de dakpannen. Merels en zanglijsters verkennen de bomen, de struiken en de klimop. In de aan mijn tuin grenzende stadsvijver hebben futen en meerkoeten zichtbare nesten, terwijl de wilde eenden, kuifeenden en waterhoentjes hun kraamkamers verstopt hebben. Zo gaat het elk jaar in maart.

Maar soms kiezen vogels een verrassende woon- of nee: broedplaats. Die vind je door op de vogels te letten en te kijken waar ze in en uit glippen. Dat gaat snel en wordt zomaar over het hoofd gezien, je moet maar net het moment opmerken. Ik heb een huisschilder meegemaakt die op mijn verzoek de (bewoonde) mezenkast liet hangen. Na afloop zei hij dat de kast volgens hem niet in gebruik was. Nou zaten de mezen nog op de eieren en hoefden ze niet af en aan te vliegen met rupsen. Ook was er nog geen gekrakeel van kuikens te horen.

Toen ik voor mijn boek over de spreeuw alles las wat ik over spreeuwen te pakken kreeg, las ik over een spreeuwenpaar dat in de wol op een schaap een behaaglijk nestje had ingericht. Het schaap werd gedurende de nestel- en broedtijd niet geschoren en er vloog een gezinnetje spreeuwen uit. Al die weken had het schaap grazend rond gesjokt en waren de spreeuwenouders broedend meegelift en voerend meegevlogen.

Vorig jaar zag ik een stormmeeuw in een dakgoot broeden, precies boven een afvoerpijp. Mezen, mussen en diverse andere zangvogels kunnen in of onder bloempotten, afval en zelfs onder motorkappen broeden. In een vogelkijkhut vol vogelaars zag ik een koolmees een aluminium buis in verdwijnen. Achter een meter buis zat een verwijding waar de mees nestelde.

De broedplaats op de foto is gelukkig tijdig ontdekt door de eigenaar van de brievenbus, die er een tijdelijke noodvoorziening voor de post heeft naast gezet. Welke vogelsoort zou in de bus broeden?

(Natuurdagboek Trouw woensdag 1 april 2020)

DELEN
Reacties zijn gesloten.