Bijen!

Bijen!

Bijenvolk, Foto Koos Dijksterhuis

Gaat zonder bijen de wereld ten onder? Zonder bijen lijkt de wereld me wel veel saaier. Lig je in het gras van een bloemrijk weidje, en zou je geen gezoem horen. Maar blijven weidjes bloemrijk zonder bijen? Bloemen hebben insecten nodig voor de bestuiving. Niet alleen bijen bestuiven bloemen, maar het zijn wel de ijverigste bestuivers.

De bijensterfte van de laatste jaren is alarmerend. Zouden we bloemen en gewassen kwijtraken zonder bijen? Of zijn we die bloemen al kwijt en raken we daarom de bijen kwijt? Zoals bloemen bijen nodig hebben, hebben bijen bloemen nodig, voor stuifmeel en nectar die ze hun larven voeren. Onze weilanden zijn groen tot de horizon, hooguit een paardebloem waagt zich erin. Zestig jaar geleden zouden er andere grassoorten tussen het raaigras hebben gegroeid, boterbloemen, pinksterbloemen, klaver. Er zouden veel meer insecten vliegen, ook bijen. Maar we maakten ze dood met mest en vergif. Zeventig procent van ons land hebben we bloemvrij gemaakt.

En dan geven we varroamijten de schuld van de bijensterfte.

De meeste bijen leven niet in een volk, laat staan in een korf. De meeste maken hun particuliere nestje in een holletje. In hout of zand, al dan niet zelfgegraven. Er zijn bijen die hun hol behangen met stukjes blad. Er zijn bijen die hun hol dichtmetselen. Sommige verzamelen stuifmeel met hun poten, andere met hun buik, krop of achterlijf. Sommige stelen het uit nesten van andere bijen. Koekoeksbijen doen zelfs dat niet, die leggen hun eieren in andermans nest.

Raad eens met welke lichaamsdelen pluimvoetbij en slobkousbij stuifmeel vergaren. Of zoek het op in het leuke boekje Bijen in beeld, KNNV, 5 euro.

 

DELEN
Reacties zijn gesloten.