Bedreigde roekenkolonie in Maassluis

Bedreigde roekenkolonie in Maassluis

Roek. Foto Koos Dijksterhuis
Roek. Foto Koos Dijksterhuis

De kap van 36 bomen in het roekenbos te Maassluis is geschorst door de Rechtbank Rotterdam. De kapvergunning was vorig jaar verleend, voor een sporthal met parkeerterrein. De plaatselijke natuurstudiegroep Natuurlijk Waterweg-Noord had de kapvergunning aangevochten. De rechter deed onlangs versneld uitspraak, om te voorkomen dat de gemeente Maassluis nog snel even de bomen zou kappen: een vaker door overheden gebruikte tactiek (van de verschroeide aarde) om ruim baan te maken voor asfalt.

De bomen hebben geen beschermde status, maar de roeken die er broeden wel. ’s Lands roekenstand is sinds 2000 met ongeveer een derde geslonken, en het verstoren en weghalen van nesten is illegaal. Nu broeden die vogels pas in de lente, dus worden hun nestbomen domweg in de winter gekapt. Of er dan een provinciale ontheffing nodig is voor de kap, kan altijd door belanghebbenden in twijfel getrokken worden. Voor de handhaving van onze wetgeving zijn natuurliefhebbers nodig, die hun vrije tijd opofferen aan juridisch gedoe.

Roeken zijn kraaiachtigen. Ze zijn even groot als zwarte kraaien en ook zwart, op hun snavelbasis na. Ze hebben een hoog voorhoofd en leven in groepen. Ze broeden in kolonies en kunnen daar luidruchtig tegen elkaar krassen, terwijl er schaamteloos gepoept wordt. Als voedsel zijn roeken gek op noten en zaden, ook als die door mensen geteeld worden. Al die eigenschappen maken de vogels gehaat. Maar gehaat zouden ze als kraaiachtigen toch wel zijn.

De roek komt in Noordoost-Nederland vrij veel voor, maar Zuid-Holland is vrijwel roekeloos. De Maassluise kolonie is een uitzondering. Die zou de gemeente moeten koesteren. Maar vermoedelijk wordt er een provinciale ontheffing gevraagd. Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis / Roekie om, trappie af, gekkenhuis! Hopelijk vindt de provincie de roekenkolonie belangrijker dan een parkeerterrein, en weigert ze de ontheffing.

(Natuurdagboek Trouw woensdag 1 februari ’23)

DELEN
Reacties zijn gesloten.