Wat was er eerder, de kievit of?

Kievit. Foto Koos Dijksterhuis
Kievit. Foto Koos Dijksterhuis

Het eerste kievitsei is gevonden in het dal van de Dommel in Noord-Brabant. Piet Delissen en Wil Foolen uit Sint-Oedenrode hebben het gevonden. Vorig jaar waren ze ook al de eerste. De Friese eierzoekers moeten hun Brabantse rivalen alweer voor laten gaan. Delissen en Foolen vonden het eerste ei op 9 maart.

In het zuiden gaan kieviten vast iets eerder aan de leg dan in het noorden, maar in het oostelijk deel van Noord-Brabant broeden minder kieviten dan in Friesland. Oost-Brabant is hardcore varkensland. De velden zijn er deels bebouwd met immense schuren waarin tienduizenden ‘verkens’ gepropt zitten.

Maar op tussenliggende akkers en in natuurgebieden baltsen en broeden nog kieviten. ’s Nachts klinkt hun mauwende roep die soms door een creatief oor als ‘kievit’ verstaan kan worden. Overdag zwabberen en zwieren de vogels door de lucht; ze vliegen achtjes en laten afwisselend de zilveren boven-, dan weer zwartwitte onderkant van hun grote, ronde vleugels zien. Ze vallen op en dat moet ook, want kieviten willen indruk maken op mogelijke geliefden en op rivalen. In dat opzicht lijken ze een beetje op menselijke kievitseierzoekers!

Ik heb wel eens kievitseieren gevonden. Ik raapte ze niet op, ik raakte ze niet aan, ik liet ze liggen. Het gaat niet zo goed met de soort en hoewel de hoofdoorzaak de modernisering van de landbouw en sterilisering van het landschap is, helpt het weghalen van eieren natuurlijk niet. Toch verkondigen verstokte eierrapers nog steeds dat kievitseieren rapen goed is voor de kievitenstand. Ach ja, in de VS menen velen dat de overheidsinkomsten stijgen als de belastingen omlaag gaan, da’s net zoiets. Het eerste kievitsei in Brabant mocht trouwens blijven liggen.

(Natuurdagboek Trouw woensdag 30 maart 2016_

Wat was er eerder, de kievit of?
DELEN