Strandloper, tienduizend kilometer uit de koers

Siberische strandloper. Foto Jaap Denee
Siberische strandloper. Foto Jaap Denee

Bij Camperduin zit een Siberische strandloper. De vogel is een tijdje geleden ontdekt door vogelaar Pierre van der Wielen. De drommen vogelaars met telescopen zijn al geweest, als wij er een kijkje nemen.

Aan de binnendijkse kant van de voormalige Hondsbossche Zeewering liggen een paar ondiepe plasjes: de Putten, bij Petten. In de plasjes worden eilandjes aangelegd en het machinale gewroet in het ondiepe water is interessant voor waadvogels, die opgewoelde bodemdiertjes oppikken. We zien er kluten, watersnippen, tureluurs en bonte strandlopers. Boven hen hangt een torenvalk te bidden.

De bonte strandlopers hebben hun zwarte zomerbuik al verloren, maar hun bruine vleugelveren nog niet. Ertussen stapt een vogel rond, die op ze lijkt, maar die iets groter is, slanker en rechtopper. Vergeleken met de horizontale bontjes houdt de Siberische strandloper het hoofd hoog. Hij lijkt op de gestreepte strandloper die ik eens op Groenland zag, en die eveneens verdwaald was tussen de bonte strandlopers.

Bonte strandlopers zijn de talrijkste strandlopers van Nederland. De Siberische strandloper is één van de zeldzaamste. Zo niet in Australië, waar ze met tienduizenden overwinteren. Hun totale aantal wordt geschat op 190 duizend. Ze nestelen op de hoog-arctische toendra van Noordoost-Siberië, en trekken in de nazomer naar Australië. Het zijn uitstekende afstandsvliegers die heel soms naar Nederland afdwalen.

Deze stumper moet heel Siberië en Europa zijn gepasseerd. Tienduizend kilometer uit de koers scharrelt hij rond op de modder in de Putten, met een paar bonte strandlopers. Zouden die hem een rare snuiter vinden? De Siberische zal nooit meer de weg naar huis vinden. Hij werd tot zaterdag gemeld op vogelaar-websites. Er wordt verder vast niets meer van hem vernomen. Misschien dat die biddende valk…

(Natuurdagboek Trouw donderdag 24 sept. 2015)

Strandloper, tienduizend kilometer uit de koers
DELEN