Purperreigers winnen terrein

Weidevogel die in moeras broedt. Foto Jan van der Winden
Weidevogel die in moeras broedt. Foto Jan van der Winden

Eén van onze sierlijkste en kleurrijkste vogels is de purperreiger. Purperreigers komen in de zuidelijke helft van Europa voor, van Portugal tot Oekraïne, en op één plek in de noordelijke helft: Nederland.

Het ging een tijd slecht met onze purperreigers. Ze broeden in rustige moerassen. Die zijn er weinig in ’s lands opengestelde, druk bezochte en bewoonde natuur. Maar de laatste jaren komt er uit waterbergingsnoodzaak moeras bij en zijn er binnen de Ecologische Hoofdstructuur leefgebieden voor purperreigers ingericht.

Moerassen met water van een halve tot een hele meter diep zijn in trek bij de vogels om in te nestelen. De vogels doen het weer goed, vindt moerasvogelonderzoeker Jan van der Winden. “Er zijn er weer zoveel als in de jaren ’70: zo’n 700 broedparen, veel meer dan de twee- à driehonderd van begin jaren ’90.”

Naast de vier oude, grote kolonies van Kinderdijk, Nieuwkoopse Plassen, de Wieden en de Zouweboezem zijn er nieuwe, kleine vestigingen. Bijvoorbeeld langs de Linge in Zuid-Holland, waar een paar jaar geleden tientallen paren zijn ontdekt dankzij een door van der Winden gezenderde purperreiger. En in de Waterleidingplas, bij de Loosdrechtse Plassen. Daar richtte een jaar een vos een slachting aan. Met schrikdraad werd die vos voortaan buiten de deur gehouden. Toen kwamen de ganzen. Grauwe ganzen eten riet en daarmee het broedgebied van purperreigers en andere rietvogels.

Purperreigers eten vissen, kikkers, muizen, insectenlarven en kleine vogels. Voedsel zoeken ze in veenweidegraslanden. Jan van der Winden noemt purperreigers weidevogels die in moerassen broeden.

De vogels duchten vele gevaren. Hun grootste gevaar ligt in Afrika, waar ze overwinteren. Daar worden vloedvlaktes van rivieren afgedamd: het leefgebied van de reigers.

(Natuurdagboek Trouw dinsdag 14 juli 2015)

Purperreigers winnen terrein
DELEN