Natuur of recreatie

Boompje klimmen, © K. Dijksterhuis

Er kwamen geschrokken reacties op mijn kritiek op Natuurmonumenten. Dat Natuurmonumenten bossen kapt, mailcampagnes voert tot behoud van natuurbeschermingsgeld, maar het geld steekt in picknickbanken, pannekoekenhuizen en speeltuinen, dat mag niet gemeld worden. Het gaat om het principe en Natuurmonumenten is in principe goed. Zeker, ik ben blij met Natuurmonumenten, de organisatie heeft veel natuur veiliggesteld en heeft goede en inspirerende medewerkers. Daarbij is het tekenend voor ’s lands kortzichtigheid dat natuur altijd sluitpost is van de begroting. Natuur kan heel goed zonder mensen, maar mensen kunnen niet zonder natuur.

Maar ik zou willen dat Natuurmonumenten de natuur voorop stelt, en niet de leden of de recreanten. Ik blader in het ledenblad Natuurbehoud en in de Terugblik 2010 / Plannen 2011. Met een gift van de Stichting Vakantie Verblijven wordt een uitkijkheuvel opgeknapt. De opbrengst van een bedelbrief, 220 duizend euro, wordt aan speelplekken uitgegeven. Dwalen door het Geleenbeekdal, wandelcafés, bladzijen vol winteractiviteiten en op Huis ter Heide is feestlijk een Libelle-bank onthuld. Foto’s van mensen. Het lijkt de Kampioen wel of een VVV-brochure. Genieten van de natuur is goed, daar niet van, maar om nou de natuur te laten overspoelen… De meesten gaan zondagmiddag met de auto naar een terrein om te wandelen. Hond mee. De drukte is voor deze natuurliefhebbers geen bezwaar. Gezellig juist! Wie op rust gesteld is, wie van natuur houdt, gaat niet op zondagmiddag wandelen.

Ook in de Terugblik en Plannen gaat het hoofdzakelijk om recreatie. Maar Natuurmonumenten, we hebben al een ANWB, er zijn VVV’s, steek je geld liever in de aankoop van terreinen en in ecologisch onderzoek naar effecten van je beheer.

Natuur of recreatie
DELEN