Leeuwen zijn intelligenter dan tijgers

Koppie koppie van tijger, leeuw en hyena
Koppie koppie van tijger, leeuw en hyena

Dat zoogdieren intelligent kunnen zijn, weet iedereen die een kat of hond heeft. De ene diersoort is intelligenter dan de andere en binnen de soort verschillen individuen sterk in allerlei eigenschappen, inclusief intelligentie. Dieren zijn net mensen.

Mensen hebben van alle dieren wel het grootste denkraam, zoals Kweetal het brein van Olivier B. Bommel noemde. Eén van de oorzaken daarvan is wel dat mensen groepswezens zijn. Eenzaamheid is één van de naarste narigheden voor een mens kan voelen. De omgang met soortgenoten vereist allerlei slimmigheden.

Leeuwen zijn ook groepswezens. Tijgers daarentegen leven het liefst in afzondering. En wat blijkt uit een experiment van Amerikaanse biologen? Leeuwen zijn intelligenter dan tijgers. In Animal Behaviour van februari beschrijven Natalia Borrego van de Universiteit van Miami en haar mede-onderzoekers hoe ze leeuwen, tijgers, luipaarden en hyena’s een kist gaven met vlees erin. Om het deurtje naar het vlees te openen, moesten de dieren een grendel verschuiven.

De dieren moesten de klus in hun eentje zien te klaren. Dat werd een heel gesnuffel, geduw, getast en gedoe. Zestien van de eenentwintig leeuwen slaagden erin. Van de zeven tijgers lukte het er slechts twee. De elf luipaarden zaten daartussen met zes geslaagden. De leeuwen bestudeerden de kist eerst van alle kanten en probeerden van alles uit. De tijgers gaven het algauw op. De vijf leeuwen die de kist niet openkregen, waren de dieren die zich binnen hun groep het meest als einzelgänger gedroegen.

Maar liefst acht van de negen hyena’s kregen de kist open. Hyena’s zijn behalve groepsdieren dan ook eerder hondachtig dan katachtig. Honden zijn groepsdieren, katten niet. Honden zijn intelligenter dan katten. Wordt morgen vervolgd…

(Natuurdagboek Trouw donderdag 21 april 2016)

Leeuwen zijn intelligenter dan tijgers
DELEN