Krokodillentranen

Verhongerde edelherten Foto Koos Dijksterhuis

Sinds er paarden, koeien en herten in de Oostvaardersplassen zijn uitgezet, is het gebied kaalgegraasd en -vertrapt. Ooit dachten natuurbeheerders dat in een niet nader gedefinieerde “oernatuur” kuddes grote grazers leefden, zoals gnoes in de Serengeti en bizons op de prairie. Ook in Nederland zouden zulke kuddes hebben geleefd. Wanneer dat was, wist niemand. Er is nooit wetenschappelijke onderbouwing voor gevonden. Maar die beesten werden uitgezet en vandaag de dag zitten we met de gevolgen van die vergissing.

De runderen zijn intussen al bijna weggeconcurreerd door de herten. Ook de reeën, hazen, konijnen, veldmuizen, ringslangen, vlinders en bijen zijn weggeconcurreerd. Een paar grote grazers zijn een aanwinst, maar grote kuddes zijn vernietigend. Staatsbosbeheer wil in opdracht van de provincie Flevoland 1800 herten doodschieten. Dierenbeschermers hebben een zaak aangespannen, en nu moet daarop gewacht worden.

Dierenbeschermers willen de uitgezette grazers niet zelf doden, maar dat door uitgezette wolven laten doen. Of ze willen de herten bijvoeren en anticonceptie geven. Of ze willen de hekken weghalen zodat de rest van het land ook vertrapt en opgegeten wordt. Stel je voor dat een hert doodgaat! Veldmuizen, ringslangen, bijen: best, maar Bambi moet leven! In Bambi’s hertenogen wellen immers van die droevige krokodillentranen op?

Voor of tegen afschot, niemand lijkt te beseffen dat die hele veestapel niets met oernatuur te maken heeft. Die beesten zijn uitgezet en hebben ’s lands mooiste natuurgebied veranderd in een intensieve scharrelveehouderij. We zitten lelijk met de grazers opgescheept. Opeten zou veel dierenleed voorkomen – elke opgegeten grazer spaart een hert of paard de hongerdood en scheelt een doodgemarteld industrievarken.

Ik houd helemaal niet van jagen, en de smoezen waarmee jagers hun hobby goedpraten, stuiten me tegen de borst. Zo hebben de toch al slinkende aantallen hazen en konijnen bepaald geen afschot nodig. Maar als je vee fokt en in de natuur uitzet, moet je voorkomen dat het vee die natuur vernietigt, zoals in de Oostvaardersplassen en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dan moet je de aantallen reguleren, zoals op de Veluwe. Wil je dat niet, zet dan geen grazers uit.

(Natuurdagboek Trouw vrijdag 9 november ’18)

Krokodillentranen
DELEN