Kroezende kruldistels

Kruldistel. Foto Koos Dijksterhuis
Kruldistel. Foto Koos Dijksterhuis

Kruldistels bloeien nog, evenals dovenetels, bezemkruiskruid, klavers, scherpe boterbloemen, harig knopkruid en sommige rozen. De gebruikelijke laatbloeiers weten weer van geen ophouden.

Er bloeien ook verrassingen. Op de fenolijn van Vroege Vogels meldde iemand half november al bloeiend speenkruid. Dat is zo vroeg voor deze maartse bloem, dat ik ma afvraag of het geen dotterbloem was. Dotters zien eruit als grote speenkruiden en doen aan herfstbloei. Zo kreeg ik ook al in oktober meldingen van crocussen, maar dat bleken herfsttijlozen te zijn. De eerste sneeuwklokjes echter laten zich zo niet nu al, dan toch weldra zeker zien. En zo wisselen vroegelingen de laatbloeiers af.

Kruldistels zijn te vinden op ruig begroeide plekken, waar de grond voedselrijk is. Ze staan met een clubje paarsroze bloemen te bloeien op één hoge stengel, die zich bovenaan ineens vertakt in een kluwen met bloemen. De stekels van kruldistels zijn kort en vrij zacht. De planten zijn daarom ook wel kroesdistels genoemd, maar het krullen slaat dacht ik meer op het blad dan op de kroezende stekeltjes.

Distels hebben hun naam tegen, in de bijbel worden ze zelfs geminacht, maar hun bloemen kunnen prachtig zijn. Misschien dat knikkende distels nog fraaier bloeien, maar kruldistels komen in de buurt. Ze kunnen ook kruisen met kruldistels. De grenzen tussen verschillende distelsoorten zijn soms lastig te trekken. Kruldistels lijken op kale jonkers, maar hun stengel kleurt soms donkerrood en ze staan op nattere bodem.

Kruldistels zijn geliefd bij late, maar ook zomerse insecten. Behalve hommels, bijen en een uiteenlopend gezelschap aan blaaskop-, zweef- en andere vliegen, zijn de bloemen van kruldistels geliefd bij een vlindersoort. Bij welke vlinder zou deze distel geliefd zijn? Bij de distelvlinder!

(Natuurdagboek Trouw dinsdag 1 dec. 2015)

Kroezende kruldistels
DELEN