Kievitseieren in de broedmachine

Kievit. Foto Koos Dijksterhuis
Kievit. Foto Koos Dijksterhuis

Wat een abrupte overgang van winter naar lente was dat zondag en maandag! Ik zag in een stralend zonnetje bij tien graden mensen schaatsen. Boven de schaatsers buitelden kieviten in de zon.

Kieviten hadden het moeilijk afgelopen weken. De grond bevroor en ze konden er geen wormen of larven uit peuteren. De laatste jaren wordt rond deze tijd het eerste kievitsei gevonden, maar dat zal nu wel later gelegd worden.

De kievit gaat zoals alle weidevogels achteruit. Dat komt door het steeds intensievere gebruik van weilanden en akkers. Sommigen willen de kievit niet kwijt, maar wel het land intensief bewerken. Zij willen geit en kool sparen en noemen vossen, kraaien en roofvogels de oorzaak van de achteruitgang van weidevogels. In streken waar dit geloof heerst, worden vossen, kraaien en roofvogels illegaal bejaagd en vergiftigd. Dit jaar kan ook de late vorst als zondebok worden aangewezen! Een vos kan trouwens net als ijzige kou flink huishouden onder weidevogels, maar als vogels hun leefgebied zien verdwijnen, verdwijnen ze zelf ook, ongeacht de aan- of afwezigheid van roofdieren.

Hoewel kieviten minder snel uit ons platteland verdwijnen dan kemphanen, snippen en grutto’s, wordt er als het zo doorgaat een keer geen eerste kievitsei meer gevonden, maar het laatste. Kievitseieren rapen is het populairst in Friesland en daar hebben de kievitseierenzoekers zich verenigd in de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. Deze BFVW heeft een reddingsplan bedacht voor hun verzamelobject: kievitseieren uitbroeden in broedstoven, om te beginnen tienduizend kievitseieren per jaar. Een kievitenfokkerij! Kievitseieren zoeken en ze in een stoof uitbroeden in plaats van opeten of in het veld laten wegmaaien.

Daarover schreef journalist Halbe Hettema vorig jaar in de Leeuwarder Courant. Er waren al broedstoven in beslag genomen, want beschermde vogels mag je niet zomaar in gevangenschap fokken. Op Omrop Fryslân zei voorzitter Rendert Algra van de BFVW dat de ingreep nodig was, omdat de natuur uit balans is. Die arme natuur, helemaal uit balans!

(Natuurdagboek Trouw dinsdag 6 maart 2018)

Kievitseieren in de broedmachine
DELEN