Geen wesp maar een vlinder

Hoornaarvlinder. Foto Koos Dijksterhuis
Hoornaarvlinder. Foto Koos Dijksterhuis

’s Morgens ontpoppen ze uit hun cocon aan de voet van een populier. Ze lijken op een forse wesp, een hoornaar. Maar ze zijn zo vredelievend als wat. Désirée Alting bewijst het door het insect op haar hand te nemen. Daarna zet ze haar weer terug op de boom.

Op anderhalve meter hoogte zit de hoornaarvlinder al de hele dag op die populier. “Vanmorgen was er een kleinere bij”, vertelt ze, “een mannetje, en ze zaten uren te paren.” Hoornaarvlinders weten wat van hun korte leventje te maken! Ze leven maar een paar dagen, waarin het zaak is zich voort te planten. Hoornaarvlinders drinken nauwelijks nectar. Ze leven vooral als rups, wel twee jaar, tussen de wortels van een populier.

“Ze komen zo mogelijk op dezelfde dag uit hun pop”, zegt Désirée. “Ze pompen hun vleugels op en paren. Vorig jaar waren er acht, die ik allemaal heb zien paren. Is er maar één, dan moet ie op zoek naar een partner en vliegt ie weg. Ze gaan zo snel, dat je algauw denkt dat er een wesp voorbij vliegt.”

Désirée leidt natuurwandelingen. Ze woont in Groningen en mailt me als ze iets bijzonders ontdekt. Zoals die hoornaarvlinders bij haar huis. Vorig jaar was dat. Toen kon ik niet op tijd komen kijken. Nu wel. Meteen ernaartoe. Ja hoor, daar zit de hoornaarvlinder.

De dag van de hoornaarvlinder kreeg ik een mailtje van een lezeres uit Velzen, die een grote bij had gezien. Wat voor bij ik zou denken dat het was? Op de foto’s stond een hoornaarvlinder op een populierenbast. Zo’n bast warmt snel op in de zon. Zonnige populieren zijn het populairst onder hoornaarvlinders.

(Natuurdagboek Trouw donderdag 2 juli 2015)

Geen wesp maar een vlinder
DELEN