Engelsmanplaat

Engelsmanplaat. Foto Koos Dijksterhuis
Engelsmanplaat. Foto Koos Dijksterhuis

Uitwaai-bureau de Pierewaai huurt vaak het motorschip Boschwad om met een groepje natuurliefhebbers de Waddenzee op te varen. Dit keer wendt Bram Adema van de Pierewaai de steven naar Engelsmanplaat, een wadplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Ik ben op bijna alle waddeneilandjes en –platen weleens geweest, maar nog nooit op Engelsmanplaat, al heb ik nog zo vaak het paalhuisje en baken zien liggen. Van Schiermonnikoog, van de veerboot, van de dijk bij Paesens.

Op een frisse, zonnige avond stappen we op de Boschwad in de vissershaven van Lauwersoog. Na anderhalf uur varen langs het Rif, de zuidwestkant van Schiermonnikoog, waden we van de Boschwad naar Engelsmanplaat. De plaat is niet meer dan een plaat. Bij vloed stroomt Engelsmanplaat onder en staat het paalhuis van de vogelwachten in het water. Vlakbij, aan de noordzijde, is een nieuwe zandbank verrezen, ook al het Rif genoemd. Dat Rif blijft bij de meeste vloeden droog. Een maand geleden spoelden bij heel hoog water nochtans de nesten weg van Noordse sterns, dwergsterns, bontbekplevieren en andere vogels die hun eieren in het zand leggen. De vogels zijn nu bezig met een tweede leg.

We lopen om het Rif heen, meeuwen en sterns vliegen mee. Langs de waterlijn dribbelen drieteenstrandlopers. Die zouden nu in hun broedgebied moeten zijn op de toendra, maar het zijn waarschijnlijk pubers. Die kropen vorig jaar uit hun ei en wachten nog even voor ze zelf gaan broeden. Ze blijven in hun winterverblijf. En wat voor verblijf! De zon straalt van achter de wolken en glinstert op het wad en in zee.

Aan de Noordzeezijde van het Rif liggen zeehonden, eidereenden en schelpen. Tussen boormossels en wulken prijkt ineens een enorm slakkenhuis.

(Natuurdagboek Trouw woensdag 25 juni 2014)