De eerste gierzwaluw

Gierzwaluw. Foto Erik Sanders

Bij Breskens staan vaak vogelaars te tellen hoeveel van welke trekvogels ons land binnenkomen. Zeevogels arriveren vanuit het zuidwesten langs de kust en landvogels arriveren nu eveneens langs de kust vanuit het zuidwesten. Zeevogels vliegen boven zee, landvogels boven de duinen. Landvogels vinden de zee maar griezelig. Te land kunnen ze eventueel neerstrijken voor voedsel, rust of dekking. Daarom vliegen ze langs de kust, waar ze door de dagenlange oostenwind naartoe zijn geduwd.

Momenteel passeren grote hoeveelheden graspiepers, en ook veel kneuen, visdiefjes en boerenzwaluwen. Dinsdagmorgen keek ik op de scorelijst en zag ik tot mijn verrassing 121 gierzwaluwen gemeld staan. Gierzwaluwen kwamen traditioneel rond koninginnedag in Nederland en vervroegden hun aankomstdatum koningsgezind naar 27 april. Maar de voorhoede wordt meestal al midden april gezien. Toch zijn 121 gierzwaluwen op één morgen, en wel de morgen van 16 april 2019, opvallend. Eerder waren er nog maar twee gezien. Verder is op geen van de trektelposten in Nederland al een gierzwaluw gemeld. Breskens is er vroeg bij!

Als de gierzwaluwen er zijn, zijn bijna alle trekvogels er. Al komen zomertortels, wielewalen en bosrietzangers nog later. Koekoeken hebben zich evenmin al laten horen. Maar goed, de gierzwaluwen zijn er ook nog niet, het is misschien een groepje verkenners dat vooruitgestuurd is. 121 is een goed begin; wellicht vliegen ze door naar bijvoorbeeld Zweden, misschien ook zoeken ze hun broedplaatsen onder Nederlandse dakpannen op. Ik houd mijn oren gespitst of ik ze door de lucht hoor gieren en dan hoop ik de sikkeltjes over te zien jakkeren. En dan is de ornithologische zomer begonnen. Een maand of drie zullen ze ons opvrolijken, in augustus taaien ze weer af naar Afrika.

Let u ook op? Geniet van het gegier en laat u het me weten als u de eerste gierzwaluw hoort of ziet? Dat kan via www.dijksterhuis.net.

(Natuurdagboek Trouw donderdag 18 april ’19)

De eerste gierzwaluw
DELEN