De boktor bestaat niet: geen reden tot zorg!

Een lezeres stuurde een foto van een meeltor die ze in huis aantrof, met de vraag of het “de boktor” was en of ze zich zorgen moest maken.

Dé boktor.

De boktor zou huizen opvreten, of toch op z’n minst de zolder. Deze mythe is het gevolg van de huisboktor, wiens larven in zolderbalken leefden. Er zijn boktorren wier larven levende bomen kunnen aantasten, zoals de Aziatische boktor die we in onze handelsdrift uit China hebben ingevoerd. Maar de meeste boktorlarven leven, zoals veel keverlarven, in dood hout.

Volgens Darwin moest God een keverliefhebber zij geweest, anders had Hij er niet zoveel soorten van geschapen. Kevers zijn de grootste diergroep ter wereld. God had beslist een zwak voor boktorren. Er zijn op de wereld minstens twintigduizend en waarschijnlijk meer dan dertigduizend soorten boktorren. God liet al die soorten de zondvloed overleven. Veertig- tot zestigduizend boktorren scheepte Noach in. Op een houten schip! Je kunt niet in de houten Ark én in de houten vraatzucht van boktorren geloven.

Meeltorren, die lezeres in huis had, nestelen soms ook in zolderhout, mits dat vermolmd is. De kevers zijn dan dus niet de oorzaak, maar het gevolg van houtrot.

In Nederland komen slechts tientallen boktorren voor. Toch zijn dat er te veel om over “de boktor” te spreken. Eén van al die soorten leefde vroeger in huizen: de huisboktor. Die legt eitjes op dood hout en vond in zolderhout een uitstekende kraamkamer. Maar daar is ie grotendeels uit weggespoten. Ze zijn vast wel ergens, maar ik heb nog nooit een zolder of ander bouwwerk met huisboktor gezien. Houtworm, zeker, maar boktor? Nee.

Toch hoef je op internet maar “boktor” in te typen of je krijgt een enorme stroom alarmerend proza over hoe je “de boktor” kunt bestrijden.

Op mijn wandelingen voor mijn Handboek voor Natuurwandelingen ben ik veel boktorren tegengekomen. Grote en kleine, soms in de fraaiste kleuren, allemaal met een slank lijf en enorme voelsprieten, gebogen als bokkenhorens. Op mijn site dijksterhuis.net is een filmpje te vinden van de enorme muskusboktor.

(Natuurdagboek Trouw woensdag 25 juli ’18)

De boktor bestaat niet: geen reden tot zorg!
DELEN