Bloemen in de berm!

Vlasbekje. Foto Koos Dijksterhuis

De middenberm van de A-28 kleurt citroengeel van de vlasbekjes! Zo’n bloemrijke berm, die weinig gemaaid wordt, is zeldzaam. Het is een Rijksweg en de bermen van rijkswegen worden natuurvriendelijk beheerd. Voor andere wegen geldt dat veel minder, zeker in het buitengebied, waar landbouwers iedere spriet korthouden. Ook slootoevers worden geschoren. Weg met de kleur, dood aan het leven!

De bijen en vlinders moeten zich maar zien te redden op de middenberm van een snelweg. Daar bloeien dus de genoemde vlasbekjes. Vlasbekjes zijn één van de honderd soorten bloemen in mijn bloemen-top-10. Ik vind ze prachtig en ik ken ze al sinds mijn kindertijd. Toen wandelde en fietste ik met mijn vader vaak door de bossen en weilanden bij Amersfoort. Langs de weilanden kon je nog bloemen zien en mijn vader probeerde hun namen er bij mij in te stampen. Dat lukte matig. De namen van schelpen leken zich vanzelf in mijn kinderhersenen te nestelen en later voegden vogelnamen zich daar vrijwillig bij, maar plantennamen bleken weerbarstiger. Het vlasbekje echter wist een laadje in de archiefkast van mijn geheugen te veroveren, overigens onder het lemma ‘vlasleeuwenbekje’, want zo mag je de plant ook noemen.

Leeuwenbekjes zouden lijken op de muil van een leeuw. Vlasbekjes lijken niet op de muil van vlas, maar hun stengels en smalle bladeren lijken wel een beetje op vlas. De leeuwenbek van vlasbekjes heeft een diepe keel naar onder, een spoor genaamd, waarin de nectar zich ophoopt. Het spoor van vlasbekjes is zo diep en smal, dat alleen hommels met een lange tong erbij kunnen. Als waardplant en geboorteplaats voor vlinders is de plant soortenrijker: een hele batterij nachtvlinders zet eitjes af op vlasbekjes. Er is zelfs een nachtvlinder naar de plant genoemd: de vlasbekdwergspanner.

Als de berm met vlasbekjes en al gemaaid zou worden, worden ook de vlindereitjes weggemaaid.

(Natuurdagboek Trouw vrijdag 14 september ’18)

Bloemen in de berm!
DELEN