Amsterdamse gieren naar Sardinië

Vale gier Foto Koos Dijksterhuis
Vale gier Foto Koos Dijksterhuis

Op de website van Artis lees ik dat er veertien vale gieren zijn losgelaten op Sardinië, waaronder twee uit Artis. Nog niet zolang geleden werden gieren zoals alle roofdieren fanatiek bejaagd en bijna uitgeroeid. Vervolgens werden ze beschermd maar gingen ze ten onder aan landbouwvergif en gebrek aan prooidieren. Dode koeien, geiten en andere landbouwhuisdieren worden uit vrees voor ziekten opgeruimd.

Natuurbeschermers vonden het verdwijnen van de immense roofvogels jammer en begonnen fok- en herintroducties. Het leek vechten tegen de bierkaai – gieren uitzetten die vervolgens verhongerden of bezweken aan landbouwgif – maar op diverse plekken sloegen de pogingen aan en kleven weer gieren in het wild.

Vale gieren zijn de algemeenste van de vier Europese gierensoorten en komen vooral voor in Sapnje, Portugal en op de Balkan. Op Sardinië waren ze door vergiftiging bijna uitgeroeid. Ze kunnen er net als in Spanje vast en zeker leven van koeien en andere dieren die van de rotsen lazeren. Die moeten weliswaar geruimd worden, maar met hun bijna drie meter uitstrekte vleugels kunnen de vogels de Europese regelgeving vakkundig omzeilen. Voordat er mensen bij zijn om ze te ruimen, hebben de gieren er al gehakt van gemaakt.

De twee gieren uit Artis zijn een jaar oud en opgevoed door twee vaders – dieren doen lang zo moeilijk niet over homoseksuele relaties als mensen. De vaders broedden een ei uit, dat op de grond lag, en adopteerden een verweesd kuiken. Samen met twaalf vale gieren uit andere dierentuinen kregen ze de vrijheid, nadat ze al een paar maanden in een volière op Sardinië woonden, zodat ze al een beetje gewend waren toen de kooi openging. Directeur Rembrandt Sutorius van Artis was erbij en zag hoe de vogels hun nog wat stramme vleugels strekten.

In totaal willen Artis en de andere dierentuinen zestig vale gieren uitzetten. Daarnaast worden er opgelapte, door bijvoorbeeld windmolens gewonde vogels uit Spanje op Sardinië uitgezet, zodat de Sardijnse klippen weer bevolkt zullen worden door deze majestueuze zwevers.

(Natuurdagboek Trouw donderdag 3 mei ’18)

Amsterdamse gieren naar Sardinië
DELEN